Εφαρμογές στον τομέα της Επεξεργασίας του Νερού

Μεικτό Οξειδωτικό & Επεξεργασία του Νερού

Βιομηχανική επεξεργασία νερού και λυμάτων:

Το Μεικτό Οξειδωτικό έχει το χαμηλότερο αναγκαίο χλώριο για απολύμανση και οξείδωση της επεξεργασίας νερού και λυμάτων προ εκκρίσεων.
Η χημική σύσταση του Μεικτού Οξειδωτικού Διαλύματος είναι πιο αποδοτική στον έλεγχο των βιοφίλμ, στη βιοχημική και χημική αφαίρεση της ζήτησης οξυγόνου, στο σημείο καμπής της χλωρίωσης της αμμωνίας και στην αφαίρεση του υδρόθειου.

Δημοτικά λύματα:

Ως ένας από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους, η επαναχρησιμοποίηση του νερού γίνεται ολοένα και σημαντικότερη.
Το Μεικτό Οξειδωτικό είναι και η πιο συμφέρουσα, οικονομικά, λύση, αλλά και η προτιμώμενη τεχνολογία για την απολύμανση και οξείδωση των λυμάτων, για επαναχρησιμοποίηση ή επανεισαγωγή τους στο περιβάλλον, εξουδετερώνοντας τα προβλήματα που συνδέονται με την παραδοσιακή απολύμανση με χλώριο.

Water-treatment
 

Δοκιμές που αποδεικνύουν πως ο Ανολύτης είναι αποδοτικό απολυμαντικό

 

Δοκιμές που έδειξαν πώς ο Ανολύτης πληροί τις προδιαγραφές του Γερμανικού Διατάγματος Πόσιμου Νερού (TVO)

Οι ουσίες τριαλογόνου που παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής του Ανολύτη, πληρούν τις προδιαγραφές του Γερμανικού Διατάγματος Πόσιμου Νερού (TVO) και δεν θέτουν κανέναν κίνδυνο. Ο Ανολύτης προτείνεται ως ένα αποτελεσματικό, ασφαλές και αποδοτικό απολυμαντικό! Σημαντικά συμπεράσματα από την αναφορά του IHU (Ινστιτούτο για την Υγιεινή και το Περιβάλλον στη Γερμανία), αναφέρονται παρακάτω:

 

 • Αγωγή (Θεραπεία) πόσιμου νερού σε πόλεις και αγροτικές περιοχές
 • Αγωγή πόσιμου νερού στη βιομηχανία τροφίμων
 • Αγωγή νερού στη βιομηχανία ζυθοποιίας και αναψυκτικών
 • Αγωγή πόσιμου νερού σε πλοία και αεροπλάνα
 • Αγωγή πόσιμου νερού σε εστιατόρια και ξενοδοχεία
 • Αγωγή νερού σε νοσοκομεία κ.α
 • Άλλες εφαρμογές μπορούν να βρεθούν στην κτηνοτροφία

Ο Ανολύτης διοχετεύεται στην κυκλοφορία του νερού, από ένα δοχείο με αντλία δοσολογίας. Η δόση εξαρτάται από τις ιδιότητες και την ποιότητα του νερού.

Μικροβιολογικές τιμές του νερού (TMC) Αναλογία διάλυσης του Ανολύτη στο νερό Συγκέντρωση ενεργού χλωρίου στον Ανολύτη (mg /l) Συγκέντρωση ενεργού χλωρίου στο επεξεργασμένο νερό (mg / l)
Χαμηλή (μέχρι 10) 1/2000 300 0,15
Μέση (10-50) 1/1000 300 0,3
Υψηλή (50-500) 1/1000 500 0,5
Πολύ υψηλή (500-5000) 1/500 500 1
 

Πώς παράγεται ο Ανολύτης;

Με νερό, ηλεκτρισμό και διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου, παράγεται σε διάφραγμα ένας πολύ ισχυρός αλλά ακίνδυνος παράγοντας, ο οποίος είναι ιδανικός για αγωγή (θεραπεία) του νερού. Ο Ανολύτης είναι ένα διάφανο και χωρίς χρώμα υγρό, με ελαφρύ άρωμα χλωρίου.

Περιέχει διάφορα οξειδωτικά οξέα και αποτελείται κυρίως από υποχλωριούχο και υποχλωριώδες νάτριο (ενεργά συστατικά - HClO, ClO2, HClO3, HClO4, H2O2, O2, CLO, ClO2-, ClO3-, O, HO2-, OH), τα οποία έχουν ισχυρή βακτηριοκτόνα και σποριοκτόνα δράση.

Οι ιδιότητες του ουδέτερου Ανολύτη είναι οι ακόλουθες:

 • Τιμή pH ~7.0
 • Συγκέντρωση = ενεργό χλώριο 500 mg / l
 • Δεν υπάρχουν τοξικά συστατικά

Χάρη στις πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ενεργού χλωρίου (δείτε στον πίνακα παρακάτω), δεν υπάρχει τοξικότητα ή κάποια άλλη μορφή τοξικών ουσιών.

Τα πλεονεκτήματα του επεξεργασμένου νερού με Ανολύτη

Αγωγή νερού Συγκέντρωση ενεργού χλωρίου (στο επεξεργασμένο νερό)  
  Υποχλωριώδες οξύ Ανολύτης
Πόσιμο νερό 1 – 4 mg/l 0,25 – 0,5 mg/l
Υπόγεια ύδατα 35 – 55 mg/l 5 – 10 mg/l

Εγγυόμαστε:

Χάρη στην απολύμανση με Ανολύτη, η τιμή TMC είναι = 0 και η αγωγή (θεραπεία) με Ανολύτη δεν αλλάζει τις σημαντικές χαρακτηριστικές αξίες και ιδιότητες του νερού..

 • Ο Ανολύτης απομακρύνει τα βιοφίλμ και τα κυανοβακτήρια στο σύστημα υδάτων
 • Οι σωλήνες δεν χρειάζονται επιπλέον ξέπλυμα μετά την απολύμανση
 • Ο Ανολύτης διατηρεί την επίδραση του σε αδιάλυτη κατάσταση, για περίπου 12 μήνες
 • Η δοσολογία του Ανολύτη είναι απλή
 

Πόσιμο νερό στον Τρίτο κόσμο

Το πόσιμο νερό για τις χώρες του Τρίτου κόσμου, είναι ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

Ποταμίσιο νερό μαζεύεται σε φράγματα και αντλείται από εκεί, σε δίκτυο διανομής πόσιμου νερού των πόλεων και μεγάλων δήμων.

Όμως, υπάρχουν πολλές περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης.

Ασφαλής και οικονομικός εφοδιασμός πόσιμου νερού

Όμως, πάντα υπάρχουν πηγές νερού κοντά σε χωριά ή πόλεις. Αυτές μπορεί να είναι πηγές, ποτάμια ή πηγάδια και είναι εφικτό να αντληθεί τέλειο και υγιεινό πόσιμο νερό.

Οι πηγές νερού στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι πρωτίστως ίδιες ή πολύ όμοιες με αυτές στις παρακάτω φωτογραφίες:

Το φιλτράρισμα

The-water-from-the-springs-is-filtered-through-sand-and-gravel

Το νερό από τις πηγές φιλτράρεται μέσω άμμου και χαλικιού

Η αγωγή

ECA-water-anolyte-catholyte-drinking-water-treatment-filtered-water

Μετά το φιλτράρισμα στο φίλτρο άμμου, το νερό απολυμαίνεται με Ανολύτη.

 

Προσφέρουμε δύο δυνατότητες:

Πρώτη μέθοδος:

Δοσολογία μέσω ενός συστήματος έγχυσης. Το απολυμασμένο νερό αντλείται από τον σταθμό άντλησης, μέσα στο δίκτυο ύδρευσης.

eca-water-injection-system

Δεύτερη μέθοδος:

Απολυμασμένο νερό από Ανολύτη μέσα στη δεξαμενή πριν την επανακυκλοφορία του στο σπίτι.

eca-water-Disinfected-water-by-Anolyte-in-the-tank

 
 • Προσφέρουμε συστήματα για αγωγή (θεραπεία) νερού από 10m3 μέχρι 4.000m3, με μόνο μία συσκευή.
 • Η παραγωγή μπορεί να λάβει χώρα όπου υπάρχει νερό, ηλεκτρισμός και αλάτι.
 • Πλέον γίνεται εφικτό περισσότερα άτομα ανα τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό καλής ποιότητας
 • Πετύχαμε όλες τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές του Π.Ο.Υ.
 • Το νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά
 

Απολύμανση ή αποστείρωση πόσιμου νερού

Η σχετική μελέτη δείχνει τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα του Ανολύτη

Απολύμανση Περιγραφή Πλεονεκτήματα

Περιορισμοί

Χλώριο Χρησιμοποιείται σε μορφή αερίου και απαιτεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας Οξειδωτικό και απολυμαντικό υψηλής απόδοσης Αυστηρές προϋποθέσεις για μεταφορά και αποθήκευση
    Εξουδετερώνει γεύσεις και οσμές Πιθανός υγειονομικός κίνδυνος σε περίπτωση διαρροής
    Ελέγχει την ανάπτυξη κυανοβακτηρίων, βιολογικής λάσπης και μικροοργανισμών Παρενέργειες λόγω του χλωροφορμίου
    Αποσυνθέτει οργανικούς ρύπους (φαινόλες κλπ) Το MAC στο νερό θα αυξηθεί στο μέλλον γιατί δεν υπάρχει απόδειξη άμεσης επίδρασης του χλωροφορμίου στο DNA
    Αποσυνθέτει υδρόθειο, κυανιούχες ενώσεις, αμμώνιο και άλλα νιτρογόνα, μαγνήσιο και οξειδωτικά σιδήρου  

 

 Απολύμανση  Περιγραφή Πλεονεκτήματα Περιορισμοί
 Υποχλωριώδες οξύ  Χρησιμοποιείται σε υγρή μορφή και κόκκους (συγκέντρωση 10-20%)  Αποτελεσματικό εναντίον των περισσοτέρων παθογόνων μικροοργανισμών  Δεν είναι αποτελεσματικό εναντίων των παρασίτων (Giardia, Cryptosporidium)
   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτόπου, ηλεκτροχημικά  Σχετικά ασφαλές κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και χρήσης  Χάνει την επίδραση του κατά τη διάρκεια μακράς αποθήκευσης
     Δεν απαιτεί μεταφορά και αποθήκευση αν η παραγωγή γίνει επιτόπου  Πιθανός κίνδυνος εκπομπής αερίου χλωρίου
       Σχηματίζει τριαλογονομεθάνια
       Απαιτεί είτε άμεση χρήση ή ειδικά δοχεία για να καθαρίσει το νερό από ιόντα βαρέων μετάλλων
       Αν παραχθεί επιτόπου, το διάλυμα NaCIO με την ενεργή συγκέντρωση χλωρίου, σχηματίζει λιγότερα από 450 mg/l χλωρικό κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης

 

 Απολύμανση  Περιγραφή  Πλεονεκτήματα  Περιορισμοί
 Ακτινοβολία UV (υπεριώδης)  Η ακτινοβολία UV (υπεριώδης) είναι ικανή στο να σκοτώνει διάφορους μικροοργανισμούς  Δεν απαιτεί αποθήκευση ή μεταφορά χημικών  Δεν έχει υπολειμματική επίδραση
     Δεν έχει παρενέργειες  Δεν είναι αποδοτική ενάντια στα παράσιτα (Giardia, Cryptosporidium)
       Απαιτεί σημαντικό κόστος για εξοπλισμό και συντήρηση
       Υψηλό κόστος ενέργειας
       Η απολυμαντική της ιδιότητα εξαρτάται από τη θολότητα του νερού, σκληρότητα (ιζήματα στην επιφάνεια), κατακρήμνιση και οργανική μόλυνση. Αυτοί οι παράγοντες επιφέρουν αλλαγή στο μήκος κύματος

 

 Απολύμανση  Περιγραφή  Πλεονεκτήματα  Περιορισμοί
 Χλωραμίνη  Σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης μεταξύ του αμμωνίου με το ενεργό χλώριο  Οι ιδιότητές της είναι σταθερές και έχουν σταθερή επίδραση που διαρκεί  Αδύναμο απολυμαντικό και οξειδωτικό σε σύγκριση με το χλώριο
   Χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου  Διευκολύνει τη διάσπαση ξένων γεύσεων και οσμών  Δεν είναι αποτελεσματική ενάντια στα παράσιτα (Giardia, Cryptosporidium)
     Ελαττώνει το επίπεδο του τριαλογονομεθανίου και του όξινου οργανικού χλωρίου  Απαιτούνται για την απολύμανση σημαντικές δόσεις και εκτεταμένος χρόνος επαφής
     Αποτρέπει το σχηματισμό βιολογικής λάσπης στα συστήματα διανομής  Επικίνδυνη για ασθενείς με τεχνητά νεφρά επειδή η χλωραμίνη μπορεί να διεισδύσει στις μεμβράνες και να επηρεάσει τα ερυθροκύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια)
     Σχηματίζει νιτρογονικές παρενέργειες  

 

Απολύμανση Περιγραφή Πλεονεκτήματα Περιορισμοί
Όζον

Έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες για απολύμανση, αποχρωματοποίηση, έλεγχο γεύσεων και οσμών

Ισχυρό απολυμαντικό και οξειδωτικό Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν: Αλδεϋδες, κετόνες, οργανικά οξέα, τριαλογονομεθάνια που περιέχουν βρώμιο (συμπεριλαμβανομένου βρωμοφορμίου), βρωμικά (με τη μορφή βρωμιούχων), υπεροξείδια, βρωμαιθανικό οξύ
    Πολύ αποτελεσματικό ενάντια στα Giardia, Cryptosporidium και κάθε άλλη παθογόνα μικροχλωρίδα Απαιτεί τη χρήση βιολογικά ενεργών φίλτρων για να απομακρύνει τις παρενέργειες
    Διευκολύνει την ελάττωση της θολότητας του νερού Αβέβαιη υπολειμματική επίδραση
    Απομακρύνει ξένες γεύσεις και οσμές Απαιτεί υψηλά αρχικά κόστη εξοπλισμού
    Δεν σχηματίζει χλώριο που περιέχει τριαλογονομεθάνια Υψηλό κόστος για εκπαίδευση και υποστήριξη εγκατάστασης
      Όταν αντιδρά με οργανικούς παράγοντες, το όζον διαλύεται σε μικρότερα συστατικά
       

 

Απολύμανση Περιγραφή Πλεονεκτήματα Περιορισμοί
Διοξείδιο του Χλωρίου Μόνο τοπική παραγωγή Λειτουργεί σε χαμηλές δόσεις Καθόλου επιτόπια παραγωγή
   Το πιο αποτελεσματικό απολυμαντικό και το ισχυρότερο οξειδωτικό από όλους τους βασισμένους στο χλώριο παράγοντες Δεν σχηματίζει χλωραμίνες Απαιτεί μεταφορά και αποθήκευση χημικών
    Δυσκολεύει την διάταξη των τριαλογονομεθανίων Σε αντίδραση με οργανικούς ρύπους, το διοξείδιο του χλωρίου σχηματίζει παρενέργειες όπως χλωρικά και ιόντα χλωριώδων
    Καταστρέφει τις φαινόλες – πηγή δυσάρεστης γεύσης και οσμής  
    Αποτελεσματικό οξειδωτικό και απολυμαντικό για όλους τους τύπους μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων παρασίτων (Giardia, Cryptosporidium) και ιών  
     Δεν σχηματίζει βρωμιούχα από βρωμικά  
     Διευκολύνει τη διάσπαση του σιδήρου και του μαγνησίου μέσω ραγδαίας οξείδωσης και κατακρήμνισης των οξειδίων  

 

 Απολύμανση  Περιγραφή  Πλεονεκτήματα  Περιορισμοί
 Ανολύτης  Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση ενός νατριούχου διαλύματος μέσα στον αντιδραστήρα  Ισχυρό απολυμαντικό και οξειδωτικό  Κανένας
     Πολύ αποτελεσματικός ενάντια σε βακτήρια και ιούς  
     Πολύ αποτελεσματικός ως σποριοκτόνος παράγοντας  
     Εξουδετερώνει κακές γεύσεις και οσμές  
     Απομακρύνει με επιτυχία τα βιοφίλμ  
     Αρκετά λιγότερη διάταξη των παραγόντων χλωρίου, αλογόνων και TMT  
     Μη τοξικά προϊόντα: χλωριώδη (ClO 2) και χλωρικά (ClO 3)  
     Μη οξεία ή χρόνια τοξική συμπεριφορά όταν διαλύεται στο νερό  
     Χαμηλό κόστος  
 

Σχετικά με το νερό ECA

Το ECA σημαίνει Ηλεκτροχημική Ενεργοποίηση και είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για περισσότερα από 100 χρόνια, παρόλο που στη δεκαετία του 1970 οι φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού ECA ερευνήθηκαν εκτενώς στο All-Russian Institute for Medical Engineering.

Ο μετασχηματισμός των διαλυμάτων με άλας χαμηλών σε μεταλλικά στοιχεία σε ενεργοποιημένη μεταστατική κατάσταση, με ηλεκτροχημική μονοπολική δράση, παράγει δύο ξεχωριστές και διακριτές ενώσεις, ονομαζόμενες Ανόλυτης και Καθολύτης που αντιστοιχούν στους θαλάμους παραγώγων ηλεκτροδίων:

 • Το ανοδικό διάλυμα (με θετικό φορτίο) περιέχει ένα μεγάλο εύρος διαφόρων οξειδωτικών, όπως το υποχλωριώδες οξύ, το απλό οξυγόνο,το ανιόν υπεροξειδίου, το υπεροξείδιο, το όζον, το μονοατομικό οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες, γνωστές για τις αντιμικροβιακές ιδιότητες τους
 • Το ανιόν υπεροξειδίου (με αρνητικό φορτίο) αναπτύσσει απορρυπαντικές ιδιότητες και περιέχει υδροξείδιο του νατρίου σε πολύ διεγερμένη κατάσταση

Η χρήση της ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή οξειδοαναγωγικών διαλυμάτων χρησιμοποιείται στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης νερού, καθώς και για τη μετατροπή του νερού ή αραιωμένων διαλυμάτων ηλεκτρολύτη σε φιλικά προς το περιβάλλον αντιμικροβιακά, εκχυλιστικά και άλλα λειτουργικά χρήσιμα διαλύματα.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή δραστηριότητα του νερού ECA, στη χρήση φθηνών πρώτων υλών και στην ευκολία παραγωγής.

Το σύστημα παράγει ένα υγρό απολυμαντικό, μη τοξικό και αποικοδομήσιμο, ικανό να καταστρέψει βακτήρια, σπόρια, ιούς, μούχλες, μύκητες και βιοφίλμ (βιομεμβράνες) σε σωλήνες και να αφαιρέσει τις οσμές. Η λειτουργία του απαιτεί μόνο νερό, νάτριο ή χλωριούχο κάλιο (αλάτι) και ηλεκτρικό ρεύμα.

 
 
 

Πώς λειτουργεί το νερό ECA

Το νερό ECA λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν το σώμα δέχεται επίθεση από εισβάλλοντα βακτήρια και ιούς, το ανοσοποιητικό σύστημα αποκρίνεται αμέσως στέλνοντας ουδετερόφιλα (λευκά αιμοσφαίρια) στο σημείο εισβολής.

Τα ουδετερόφιλα είναι μια από τις κύριες άμυνες του σώματος κατά των βακτηρίων και, μόλις ενεργοποιηθούν, παράγουν μεγάλες ποσότητες ενός μικτού οξειδωτικού διαλύματος που είναι αποτελεσματικό στην εξάλειψη των μικροβίων και των παθογόνων που εισβάλλουν.

Αυτό το ασθενές οξύ, το οποίο εμφανίζεται φυσικά στο ανθρώπινο σώμα, ονομάζεται υποχλωριώδες οξύ (HClO) και είναι ένα ισχυρό απολυμαντικό. Είναι μη τοξικό για τον άνθρωπο και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ως αντιμικροβιακός παράγοντας με ταχεία δράση. Το υποχλωριώδες οξύ αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά γνωστά βιοκτόνα.

Πιο αναλυτικά, το σύστημα αποτελείται από ένα κελί ηλεκτρόλυσης που περιέχει δύο ηλεκτρόδια, μια κάθοδο και μια άνοδο, που διαχωρίζονται από μια μεμβράνη διαφράγματος. Στο κελί αυτό, εγχύεται ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται από φιλτραρισμένο και μαλακό νερό και, ανάλογα με την εφαρμογή, χλωριούχο νάτριο (NaCl, άλας) ή χλωριούχο κάλιο (KCl). Με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας με προκαθορισμένες και ελεγχόμενες τιμές έντασης και τάσης, το κελί παράγει ένα ηλεκτρικά ενεργοποιημένο υγρό, τον Ανολύτη, με υψηλή απολυμαντική δράση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία εφαρμογών.

Αυτή η μονοπολική ηλεκτροχημική ενεργοποίηση που δημιουργήθηκε από πιθανές βαθμίδες εκατομμυρίων βολτ ανά cm2 μεταξύ των τερματικών ανόδου και καθόδου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαλυμάτων των οποίων το pH, το Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό (ORP) και άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες, βρίσκονται εκτός του εύρους που μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικά χημικά μέσα.

 
 
 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα των Ηλεκτρικά Ενεργοποιημένων Διαλυμάτων

Τα ηλεκτρικά ενεργοποιημένα διαλύματα που παράγονται από το σύστημα είναι αντίστοιχα:

 • Ο Όξινος Ανολύτης είναι ένας πολύ ισχυρός οξειδωτικός και απολυμαντικός παράγοντας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στην τιμή του pH (ελλείψει κινδύνων διάβρωσης). Ο Όξινος Ανολύτης δρα εξαιρετικά γρήγορα και αποτελεσματικά έναντι όλων των βακτηρίων, των ιών, των σπορίων, των μουχλών, των μυκήτων και των κυανοβακτηρίων, ακόμη και αν αραιωθούν σε νερό ή εκνεφωθούν.
 • Ο Ουδέτερος Ανολύτης χρησιμοποιείται όπου απαιτείται ουδέτερο pH (κίνδυνος διάβρωσης). Ο Ουδέτερος Ανολύτης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός έναντι ενός ευρέος φάσματος παθογόνων όπως ιοί, βακτήρια, σπόρια, μούχλες και μύκητες.
 • Ο Καθολύτης είναι ένας ισχυρός αναγωγικός παράγοντας, είναι αλκαλικός και είναι ένα εξαιρετικό απορρυπαντικό υγρό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη κροκίδωση και καθίζηση βαρέων μετάλλων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπου απαιτείται διόρθωση pH.
ΔιάλυμαΕνεργό ΣτοιχείοpHORP/REDOX
Όξινος Ανολύτης Ενεργό Cl
500 / 700 ppm
2.5 / 5.0 1200 / 1000 mV
Ουδέτερος Ανολύτης Ενεργό Cl
500 / 700 ppm
6.0 / 8.0 950 / 850 mV
Καθολύτης Υδροξείδιο του νατρίου
1000 ppm
10.0 / 12.0 -800 / -900 mV

 

Όπως παρουσιάζεται σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις,οι πολυκύτταροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των διαφόρων θερμόαιμων θηλαστικών, για να αμυνθούν από τα παθογόνα και τους ξένους μικροοργανισμούς είναι σε θέση να συνθέσουν, μέσω του μεταβολισμού, σύνθετα μίγματα μεταστατικών οξειδωτικών ενώσεων.

Αυτές οι ενώσεις διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δράσης και είναι ικανές να βλάψουν όλες τις μεγάλες συστηματικές ομάδες παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, μυκοβακτήρια, ιούς, μούχλες, σπόρια, κ.λπ.) χωρίς να προκαλέσουν βλάβη στους πολυκύτταρους οργανισμούς και στους ανθρώπινους ιστούς.

Τα οξειδωτικά υγρά και οι χημικοί μηχανισμοί παραγωγής τους είναι παρόμοια με εκείνα που παράγονται από τα συστήματα ECA μας και είναι ακριβώς αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που δίνουν στον Ανολύτη υψηλή βιοσυμβατότητα με τους ανθρώπινους ιστούς και του πολυκύτταρους οργανισμούς, εκτός και από το γεγονός ότι δεν είναι τοξικά για το περιβάλλον.

Ο Ανολύτης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Έχει υψηλή τιμή ORP (Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό) μεταξύ 850 και 1200 mV, που λαμβάνεται χάρη στις πολυάριθμες οξειδωτικές ενώσεις που υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες αλλά η καθεμία με χαμηλή συγκέντρωση. Αυτή η ιδιαιτερότητα επιτρέπει στον Ανολύτη να έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις χλωραμίνες, το υποχλωριώδες νάτριο και τους περισσότερους άλλους απολυμαντικούς και αποστειρωτικούς παράγοντες
 • Είναι ένα ισχυρό βιοκτόνο που σκοτώνει τους παθογόνους, τους ιογενείς και τους μυκητιακούς μικροοργανισμούς (Staphylococcus aureus, Legionella Pneumophila, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Cereus, Escherichia coli, Listeria, Salmonella, virus Hepatitis B, virus Poliovirus, HIV, Adenovirus Δερματομυκητίαση και άλλα)
 • Χάρη στο μείγμα διαφόρων μεταστατικών δραστικών συστατικών από τα οποία αποτελείται, ο Ανολύτης εξαλείφει την ικανότητα προσαρμογής των μικροοργανισμών στο βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα, και ως αποτέλεσμα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη αντοχής αυτών των μικροοργανισμών ενάντια του
 • Έχει χαμηλή συγκέντρωση ενεργού οξυγόνου και ενώσεων χλωρίου, η οποία εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και μη τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα ζώα, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση του Ανολύτη.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρή μορφή, σε μορφή πάγου ή αεροζόλ, σε καθαρή ή αραιωμένη μορφή.
 • Σε αντίθεση με άλλα απολυμαντικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυλειτουργικό διάλυμα σε όλα τα επίπεδα απολύμανσης, τόσο ως απορρυπαντικό όσο και ως αποστειρωτής ταυτόχρονα.
 • Αποδοδομεί διάφορες οργανικές ενώσεις σε ακίνδυνα υπολείμματα.
 • Μετά τη χρήση του, αποδομείται κατευθείαν χωρίς να οδηγείται στο σχηματισμό τοξικών ξενοβιοτικών (τα προϊόντα σύνθεσης στη βιολογία).
 • Δεν απαιτεί ουδετεροποίηση πριν από την απόρριψη του.

Ο Ανολύτης και ο Καθολύτης έχουν επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια απολύμανσης (Ανολύτης) και καθαρισμού (Καθολύτης).
 • Σε συνιστώμενες συγκεντρώσεις, δεν “ασπρίζουν” υλικά και επιφάνειες.
 • Είναι υποαλλεργικά.
 • Έχουν γρήγορη δράση.
 • Η παραγωγή τους αναπτύσσει μόνο νερό, υδρογόνο και οξυγόνο
 • Τα παραγόμενα υποπροϊόντα τους δεν είναι τοξικά, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν αφήνουν χημικά υπολείμματα.
 • Μπορούν να δημιουργηθούν επί τόπου εξαλείφοντας το πρόβλημα του ειδικού χειρισμού και της αποθήκευσης χημικών.
 • Μπορούν να απορριφθούν με ασφάλεια σε συστήματα αποχέτευσης.
 

Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές Εφαρμογές Νερού ECA

 

Σχετικά με τον Yasin Akgün

Ο Yasin Akgün, Γερμανός τουρκικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Μόναχο στις 22 Μαΐου 1977. Αφού απέκτησε το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο, συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της μηχανολογίας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο TUM του Μονάχου. Από το 2006 είναι ο ιδιοκτήτης του  “Wasserstelle München”  (Aquacentrum Μονάχου), το οποίο ιδρύθηκε το 1987 στη Fraunhoferstreet 13. Από το 2009, το επίκεντρο της εταιρίας είναι το αλκαλικό,ιονισμένο και πλούσιο σε υδρογόνο νερό το οποίο παράγεται από ιονιστές νερού. (Συσκευή υδροηλεκτρόλυσης). > Περισσότερα για τον Yasin Akgün

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Έχω διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου .
Σχετικά προϊόντα