Αφαλατώνοντας έναν ιονιστή νερού

 
 
Απο  την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Ο ιονιστής νερού μου διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αφαλάτωσης. Γιατί πρέπει επίσης να αφαλατώσω χειροκίνητα;

 
 
 
  • Ένα μωρό χρειάζεται πάνες, ένας σκύλος πρέπει να πηγαίνει βόλτες, η καφετιέρα και ο ιονιστής πρέπει να αφαλατωθούν. Οι κατασκευαστές δυστυχώς χρησιμοποιούν πολύ ευρέως τον όρο "αυτόματη αφαλάτωση". Γι 'αυτό και θα σας δώσω κάποιες βασικές πληροφορίες: Οι αποθέσεις ιζημάτων και αλάτων σε ιονιστές νερού προέρχονται πάντα από τον αρνητικό πόλο, την κάθοδο, που εκπέμπει τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια στο νερό. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα ασβεστίου προσελκύονται και κολλάνε στο μέταλλο σε παχιά στρώματα. Αυτό μειώνει την επιφάνεια της καθόδου και έτσι μειώνεται η συνολική παραγωγή του κελιού ηλεκτρόλυσης.
  • Επιπλέον, η κάθοδος ενός διαφράγματος μπορεί να ασβεστοποιηθεί. Αυτές οι αποθέσεις πρέπει να εξαλειφθούν από το σύστημα αφαλάτωσης. Για το λόγο αυτό υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην αγορά.

FAQ-Calcified-electrodes-left

 
  • Μέθοδος 1: Αφαλάτωση προς την πάνω πλευρά: Καθώς ρέει το νερό, ο ηλεκτρισμός αναστρέφεται για 30 δευτερόλεπτα. Με αυτό, η κάθοδος γίνεται η άνοδος και το θετικό φορτίο απωθεί το ασβέστιο. Κατά τη διάρκεια της αναστροφής του πόλου, η συσκευή θα δώσει προειδοποιητικές ενδείξεις ότι το νερό από την αλκαλική έξοδο δεν είναι πόσιμο. Μακροπρόθεσμα, η λειτουργία του είναι τέλεια μόνο αν υπάρχει ροή νερού για 30 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνήθως ρέει περισσότερο και έτσι η κάθοδος δημιουργεί ένα στρώμα αλάτων. Το μειονέκτημα: Ο χρήστης πρέπει να περιμένει 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό. Το πλεονέκτημα: Ζεσταίνεται το νερό στασιμότητας από τους αγωγούς νερού και από τα προφίλτρα και ρέει έξω. Ο μέσος χρήστης θα περιμένει ακόμα μέχρι το νερό να κρυώσει.
  • Μέθοδος 2: Αφαλάτωση προς την κάτω πλευρα: Στο τέλος της ροής του νερού, η συσκευή εξακολουθεί να συγκρατεί λίγο νερό στο κελί ηλεκτρόλυσης για λίγα δευτερόλεπτα και αντιστρέφει την πολικότητα όπως στη Μέθοδο 1. Στη συνέχεια το νερό απορροής ρέει μέσω του σωλήνα αποστράγγισης απευθείας στην έξοδο του όξινου νερού. Το πλεονέκτημα: Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής. Το μειονέκτημα: Με μόνο λίγα δευτερόλεπτα της αναστροφής του ρεύματος ηλεκτρικής ενέργειας, όταν θα αντλήσετε το νερό για πρώτη φορά, θα λάβετε ζεστό νερό στασιμότητας από τους αγωγούς νερού και τα προφίλτρα. Μέχρι να ρέει το νερό σε μια ψυχρή θερμοκρασία, χρειάζεται χρόνος, στον οποίο μπορεί να σχηματιστεί ένα στρώμα αλάτων. Συμπέρασμα: Χειρότερη από τη Μέθοδο 1.
  • Μέθοδος 3: Κυκλική αφαλάτωση: Η πολικότητα της ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιστραφεί μετά από ένα ορισμένο ρυθμό ροής ή ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 12 ώρες) για ένα κύκλο καθαρισμού 30 δευτερολέπτων με ενδείξεις. Το πλεονέκτημα: Τεχνικά ευκολότερη από τη Μέθοδο 2 και γι 'αυτό φθηνότερη. Το μειονέκτημα: Ειδικά όταν αντλούμε νερό συχνά σε μικρές ποσότητες την ημέρα, δεν θα πραγματοποιηθεί αφαλάτωση, παρόλο που παράγεται ένα μεγάλο ποσό νερού. Επομένως, είναι απαραίτητη μια υψηλότερη προδιάθεση για αφαλάτωση και αρκετή χειροκίνητη εργασία. Ενοχλητικό: Ακόμη και αν για 12 ώρες δεν παρήχθη ενεργοποιημένο νερό, λαμβάνει χώρα ένας κύκλος αφαλάτωσης με την τρέχουσα αναστροφή.
  • Μέθοδος 4: Μεταβολή ροής - Αλλαγή πολικότητας και αντίστροφη αποστράγγιση: Μετά την άντληση νερού, ο προηγουμένως χρησιμοποιούμενος θάλαμος καθόδου που χρησιμοποιείται ως κελί ηλεκτρόλυσης γίνεται ο θάλαμος ανόδου, στον οποίο αλλάζει η πολικότητα και η αποστράγγιση διοχετεύεται στην άλλη έξοδο. Έτσι γίνεται μια μόνιμη διαδικασία αφαλάτωσης. Το πλεονέκτημα: Με την εξαιρετικής ποιότητας κατασκευή ηλεκτροδίων, (κελί ηλεκτρόλυσης), αυτή η μέθοδος προστατεύει τα κελιά από την ασβεστοποίηση. Αυτή η μέθοδος κατοχυρώθηκε από την κορεατική εταιρεία Alkamedi (Ευρωπαϊκή ονομασία Aquion®). Το μειονέκτημα: Κατά κανόνα, μόνο το αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό ρέει αποκλειστικά από την ανώτερη έξοδο και ποτέ το όξινο νερό. Δεδομένου ότι το αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό αρχίζει να “χαλαρώνει” αμέσως μετά την παραγωγή του (περίοδος χαλάρωσης), τα μεταλλικά στοιχεία θα απομονωθούν κατά την έξοδο από τα κελιά, τα οποία μπορούν να συστέλλουν την εκροή. Έτσι, με μια μειωμένη εκροή χρειάζεται μια χειροκίνητη αφαλάτωση. Απλά όχι τόσο συχνά.

FAQ-Diagram-Elektrode

 
  • Μέθοδος 5: Χειροκίνητη αφαλάτωση: Όταν η επιτευχθείσα τιμή pΗ μειώνεται αισθητά με την ίδια ποσότητα ροής νερού ή αν η παροχή ροής αλκαλικού ενεργοποιημένου νερού είναι μικρότερη σε σύγκριση με την παροχή ροής όξινου νερού (Πρέπει να ρέει πάντα η ίδια ποσότητα ενεργοποιημένου όξινου νερού, ποτέ περισσότερη από τη ποσότητα ροής αλκαλικού νερού) τότε πρέπει να κάνετε χειροκίνητη αφαλάτωση. Οι περισσότεροι κατασκευαστές παρέχουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για το σκληρό νερό. Οι συσκευές Premium υποδεικνύουν ακόμη και τις αυτόματες οδηγίες για μια σωστή χειροκίνητη αφαλάτωση. Ακολουθήστε αυτές τις ενδείξεις και μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας.
  • Πραγματοποιήστε τη χειροκίνητη αφαλάτωση με την παρεχόμενη αντλία αφαλάτωσης, η οποία είναι διαθέσιμη ως εξάρτημα. Η αντλία θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον μία ώρα (έως και 12 ώρες) με παράγοντες αφαλάτωσης. Το νερό δεν πρέπει να θερμαίνεται περισσότερο από 35 ° C.
  • Για έντονη αφαλάτωση- για παράδειγμα όταν τα κιτρικά άλατα (άλατα ασβεστίου από το κιτρικό οξύ, το οποίο είναι ένας παράγοντας αφαλάτωσης) πέφτουν ως λευκοί κρύσταλλοι ή όταν ο παράγοντας αφαλάτωσης γίνει κιτρινωπός, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το διάλυμα αφαλάτωσης. Μην ξεχνάτε, μετά τη διαδικασία αφαλάτωσης, να ξεπλύνετε καλά την αντλία με καθαρό νερό, καθώς μπορεί να μπλοκαριστεί λόγω περισκλήρυνσης.
  • Μια αντλία με περισκλήρυνση, που δεν μπορεί να λειτουργήσει, συνήθως ξαναλειτουργεί όταν την βάλετε σε καθαρό νερό για μια ώρα. Μετά τη χειροκίνητη αφαλάτωση, ρυθμίστε το ιονιστή νερού σας σε "Purified" (φιλτραρισμένο νερό) και αφήστε περίπου 10 λίτρα νερού να διέλθουν για να ξεπλυθεί. Αυτό δεν είναι πόσιμο νερό και μπορεί ακόμα να περιέχει ίχνη του παράγοντα αφαλάτωσης.

FAQ Calcium citrate

 
 

Απόσπασμα από το βιβλίο "Karl Heinz Asenbaum:Ηλεκτρικά ενεργοποιημένο νερό - Μια εφεύρεση με εξαιρετικές δυνατότητες."

Πνευματικά δικαιώματα 

www.euromultimedia.de

 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση 

Αφαλατώνοντας έναν ιονιστή νερού

 
 

Σχετικά με τον Karl Heinz Asenbaum

Δημοσιογράφος με έδρα το Μόναχο ασχολείται με το θέμα του αλκαλικού ενεργοποιημένου νερού από το 2004. Για 12 χρόνια συνεργάστηκε στενά με τον εναλλακτικό γιατρό Dr. Walter Irlacher, με τον οποίο έγραψε δύο επιτυχημένα βιβλία: "Service Manual for Humans" (Εγχειρίδιο για Ανθρώπους) (2006) και το "Drink Yourself Alkaline" (Πιείτε Αλκαλικό νερό)(2008,2011). Από το 2014 έχει συνεισφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στην Aquacentrum και δίνει διαλέξεις παγκοσμίως. Το "Ηλεκτρικά Ενεργοποιημένο Νερό", το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο του κόσμου για αυτό το θέμα, δημοσιεύθηκε το 2016. Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις από τον Karl Heinz Asenbaum  

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Έχω διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου .