Ιονιστής μεταλλικού νερού χωρίς ηλεκτρισμό

 

Γιατί δεν συστήνετε ιονιστή μεταλλικού νερού που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό;

Hans-Christian L.: Γιατί δεν συστήνετε ιονιστές νερού που λειτουργούν χωρίς ηλεκτρισμό; Είναι πολύ φθηνότεροι και φτάνουν, σύμφωνα με το βιβλίο του Dietmar Ferger "Πηγή Νερού Νεότητας" (σελίδα 66), μέχρι και pH 10 και τιμή οξειδοαναγωγικού δυναμικού -400mV, δηλαδή ακόμη υψηλότερα από το pH 9,5 και το -350mV που εσείς συστήνετε. Εκτός αυτού, αυτό το νερό που προέρχεται από ιονιστή μεταλλικού νερού με βάση τα λεγόμενα γευσιγνώστεων είναι πλήρες και θερμό, ενώ αυτό ενός ηλεκτρικού ιονιστή νερού περιγράφεται ως "δροσερό, καθαρό και τεχνικό" (σελ. 77).

 
 • Όχι μόνο δεν συστήνω μόνο το ιονιστή μεταλλικού νερό, αλλά αποθαρρύνω επίσης τους ανθρώπους από το να τους αγοράζουν  διότι δεν δημιουργούν το συνιστώμενο αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό, αλλά μάλλον νερό με χημικές αλισίβες ή αλκαλικά διαλύματα.
 • Ο Ferger αναφέρει στο βιβλίο του “Πηγή Νερού Νεότητας”  ("Jungbrunnenwasser") πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ χημικών αλισίβων και ενεργοποιημένου νερού: "Τα ηλεκτρολυτικά παραγόμενα αλκάλια και οξέα έχουν στο ίδιο επίπεδο pH αντίστοιχα χαμηλότερο ή υψηλότερο οξειδοαναγωγικό δυναμικό ". Αυτός είναι ο αποφασιστικός παράγοντας: Χωρίς την ηλεκτρική ενεργοποίηση, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό αντιστοιχεί στην αναλογία των επιπέδων pH της εξίσωσης Nernst. Μπορεί να υπολογιστεί με έναν τύπο και δεν χρειάζεται να μετρηθεί. Μόνο με την ηλεκτρολυτική διαδικασία μπορεί να φτάσει στο ανώμαλο οξειδοαναγωγικό δυναμικό, το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Vitold Bakhir. (Prilutzky, V. / Bakhir, V., Ηλεκτροχημικά ενεργοποιημένο νερό: Ανώμαλες ιδιότητες, μηχανισμός της βιολογικής δράσης, Μόσχα 1997). Τα ανώμαλα οξειδοαναγωγικά δυναμικά είναι μετασταθερά, δηλαδή, εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου χαλάρωσης. Μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χαλάρωσης πραγματοποιούνται οι εξαιρετικές δυνατότητες ενεργοποιημένου νερού, οι οποίες του επιτρέπουν να λειτουργεί ως λειτουργικό νερό.
 • Η δήλωση του Ferger είναι πιο ακατανόητη, όταν στη σελίδα 72 εξηγεί καθαρά: «Το σημαντικό για το βιολογικό αποτέλεσμα είναι ότι τα αλκαλικά ενεργοποιημένα νερά και το όξινο ενεργοποιημένο νερό είναι φυσικά παραγόμενα διαλύματα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του pH εμφανίζεται σε φυσικό επίπεδο και όχι σε χημικό επίπεδο με την προσθήκη χημικών ουσιών, πιο συγκεκριμένα, μεταλλικών στοιχείων. Τα ιόντα ΟΗ-, αντιστοίχως και τα ιόντα Η + είναι συνεπώς "ελεύθερα", και δεν έχουν "αντίστοιχες" χημικές ουσίες στο νερό. Εξηγεί αυτό το σημείο με τη χρήση μιας λίαν καυστικής σόδας (NaOH), η οποία εξουδετερώνεται από το οξύ του στομάχου HCI όταν έρχεται σε επαφή με αυτό, όπου παρασκευάζεται ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου NaCI και νερό με τον τύπο NaOH + HCl+ <=> Na + Cl- + Η2Ο. Ενώ “με ένα ελεύθερο ΟΗ- ιόν ,τα οξέα του στομάχου παραμένουν άθικτα, αφού το χλώριο δεν μπορεί να κάνει αλάτι με ένα ιόν ΟΗ. ΟΗ- + ΗCl<=> ΟΗ- + Η +  + Cl- <=> Cl- + Η20”. (Σελίδα 72). Έτσι, σε αυτό το χημικό μονοπάτι με τη βοήθεια των μεταλλικών στοιχείων δεν μπορεί να επιτευχθεί οργανικός στόχος. Οι ιονιστές μεταλλικού νερού είναι βιολογικώς άχρηστοι.

FAQ Water filter 2

 • Δυστυχώς ο όρος ιονιστής νερού δεν είναι κατοχυρωμένος και δεν είναι σαφώς επιστημονικά καθορισμένος. Αρχικά στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκε ο όρος ηλεκτρολυτική συσκευή. Από το 1979 στην Ιαπωνία ο ορισμός "Συσκευή αλκαλικού ιονισμένου νερού" ξεκίνησε την πορεία της στην κοινωνία, η οποία από το μάρκετινγκ διαφόρων εταιρειών έχει συντομευτεί σε "ιονιστής νερού". Ο ορισμός δεν είναι λανθασμένος, διότι με την ηλεκτρόλυση το μόριο νερού H2O διαιρείται πραγματικά σε ιόντα νερού ΟΗ και Η +.
 • Πράγματι, αυτή η υποβάθμιση των μορίων ύδατος σε ιόντα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα μεταλλικά στοιχεία στο νερό. Ωστόσο, μόνο όταν υπάρχει μια αντίστοιχη χημική ουσία σε μορφή ιόντος. Ανάλογα με το είδος του μεταλλικού στοιχείου και ποια είναι η θέση του στη χημική κλίμακα οξειδοαναγωγικού δυναμικού, αλλάζει η τιμή του pH λόγω της χημικής και της αντίστοιχης τιμής του οξειδοαναγωγικού δυναμικού σύμφωνα με την εξίσωση Nernst.
 
FAQ Elements
 
 • Με μια πιο απλή παρατήρηση, το ίδιο συμβαίνει και με τις δύο διαδικασίες, για παράδειγμα με το αλκαλικό νερό: Η τιμή του pH αυξάνεται, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μειώνεται. Το ερώτημα είναι, πόσο;
 • Και οι δύο μπορούν να ονομαστούν "ιονιστές νερού". Μια απίστευτη αφθονία τέτοιων μιγμάτων μεταλλικών στοιχείων σε σκόνες, φίλτρα, "Alka-Streamers", δοχεία και ράβδους υπάρχουν στην αγορά με την υπόσχεση της "αλκαλικής ισορροπίας", "αντιοξειδωτικής επίδρασης" κ.λπ., χωρίς να αναφέρουν ότι μόνο με τον ηλεκτρολυτικό ιονισμό του νερού το οξειδοαναγωγικό δυναμικό σε σχέση με τις τιμές pH αλλάζει τόσο ασυνήθιστα, ώστε να προκύψει μια ειδική περίοδος χρήσης. Η ανακρίβεια του ορισμού του ιονιστή νερού μου έχει προκαλέσει την παραίτηση από τον όρο "ιονισμένο νερό" και τώρα χρησιμοποιώ συστηματικά τον όρο "ενεργό νερό" ή "ενεργοποιημένο νερό", επειδή η χημική μεταβολή δεν είναι συνώνυμη της ενεργοποίησης του ιονισμού του νερού.
 • Κυρίως, αυτοί οι ιονιστές μεταλλικού νερού δεν είναι ρυθμιζόμενοι. Πρέπει να ξαναμετρά τα μεταλλικά στοιχεία, διότι δεν αναφέρονται στο νερό σε ελεγχόμενη ποσότητα. Μπόρεσα να μετρήσω και φτάσω τα κορυφαία αποτελέσματα του οξειδοαναγωγικού δυναμικού που υποδεικνύονται από τον Ferger μόνο με έναν από αυτούς τους ιονιστές μεταλλικού νερού και μόνο για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του. Στη συνέχεια η απόδοση μειώθηκε γρήγορα. Έχω δοκιμάσει τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα. Οι περισσότεροι εξασφάλισαν μετά από μία εβδομάδα με το νερό της βρύσης του Μονάχου (dH 15,5) ελάχιστες αλλοιώσεις στις μετρήσιμες τιμές pH και του οξειδοαναγωγικού δυναμικού. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικούς μετρητές εάν έχετε αγοράσει μία από αυτές τις συσκευές. Τουλάχιστον το pH πρέπει να ελέγχεται διαρκώς, δεδομένου ότι τα δεδομένα του κατασκευαστή είναι κατά βάση υπερβολικά και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
 • Η ετυμηγορία από τους γευσιγνώστες που παραθέτει ο Dietmar Ferger δεν είναι επαρκώς αποδεδειγμένη. Το νερό συγκρίθηκε με τις ίδιες τιμές pH και οξειδοαναγωγικού δυναμικού; Δύσκολα, επειδή αυτό δεν είναι φυσικά δυνατό με αυτές τις διαφορετικές μεθόδους ιονισμού.
 • Οι πιο ποικίλες προσφορές μιγμάτων μεταλλικών στοιχείων υπάρχουν στην αγορά και εξαπατούν τον καταναλωτή να πιστέψει ότι αυτός ή αυτή πίνει αλκαλικά ενεργοποιημένο νερό. Μερικές φορές ως έγχυση σε τσάι, μερικές φορές ως φίλτρο ροής, ως αναδευτήρας νερού ή ως μαγικό ραβδί.
FAQ Tea strainer
 
 • Η σύνθεση που χρησιμοποιούν οι ιονιστές μεταλλικού νερού για τις προσμίξεις και για τα υλικά φίλτρου, δεν φαίνεται να υπόκειται σε κανένα είδος ελέγχου ή ρύθμισης. Η ακριβής ένδειξη των ποσοτήτων δύσκολα μπορεί να βρεθεί σε αυτές τις "συσκευές" στην αγορά. Στα βιοκεραμικά φίλτρα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται με την τουρμαλίνη και τον μειωτή οξύτητας ζεόλιθο σε σκόνη είναι ένα αργιλοπυριτικό για την καύση των κεραμικών σφαιριδίων στα οποία προστίθενται κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, άργυρος, σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλκός, μολυβδαίνιο, μαγγάνιο, λίθιο και άλλες ουσίες, συχνά ακόμη και το ημιαγώγιμο, δηλητηριώδες και απαγορευμένο στη Γερμανία συμπλήρωμα διατροφής, το γερμάνιο (Ge).
 • Επίσης, αναμειγνύεται και το μεταλλικό μαγνήσιο (Mg), ένα υλικό που χρησιμοποιείται επίσης σε πυροτεχνήματα. Όταν διαλύεται στο νερό, μειώνει το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και αυξάνει την τιμή pH. Είναι ένα προσομοιωμένο αποτέλεσμα, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στη θέση των στοιχείων μαγνησίου στην ηλεκτροχημική σειρά (οξειδοαναγωγικό δυναμικό) και δεν έχει καμία σχέση με την ενεργοποίηση του νερού. Το υδρογόνο απελευθερώνεται σύμφωνα με τον τύπο Mg + 2H2O -> Mg (OH) 2 + H2. Επειδή το υδρογόνο (H2) κατά τη διάρκεια του μακρού χρόνου διαβροχής των κασετών με μεταλλικά στοιχεία εξατμίζεται και το μεταλλικό μαγνήσιο δεν λειτουργεί ομοιόμορφα, καθίσταται ως άχρηστο. Το πιο γνωστό προϊόν αυτού του είδους είναι το  Hydrogen Rich Water Stick του Hidemitsu Hayashi. Διαβάστε τα σχόλια των χρηστών για το Amazon. (http://www.amazon.com/Original-Hayashi-Hydrogen-Rich-Water/dp/B002PIJ63C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429616581&sr=8-1&keywords=hydrogen+rich+water+stick)
 • Όταν ανοίγετε μία από αυτές τις κασέτες που περιέχουν τα μεταλλικά στοιχεία,αντικρίζεται ένα άσχημο θέαμα, κάτι σαν αυτό στην εικόνα. Το πόσο ασφαλής είναι μια τέτοια συσκευή από μικροβιακή μόλυνση μετά από πολλές χρήσεις, παραμένει προς συζήτηση.

FAQ Mineral cartridge mix

 • Ελπίζω να έχω εξηγήσει σαφώς γιατί δεν συνιστώ τους ιονιστές μεταλλικού νερού. Η αποτελεσματικότητά τους (για παράδειγμα με - 80 mV (CSE) σε pH 8,07) δεν είναι μόνο χαμηλή, αλλά και βιολογικά μη ενδιαφέρουσα. Έτσι τι μπορεί να γίνει όταν είστε σε διακοπές και θέλετε να πίειτε αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό; Εγώ προσωπικά πάντα έχω χώρο στη βαλίτσα μου για ένα μικρό επιτραπέζιο και φορητό ιονιστή νερού. Αγοράζω τοπικά μεταλλικά νερά και τα ιονίζω.
 
 • Υπάρχουν επίσης ηλεκτρικές συσκευές μικρο-ηλεκτρόλυσης στην αγορά, οι οποίες χωρούν ακόμα και μέσα σε μια τσάντα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι: Δεν υπάρχει αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και χωρίς την αποστράγγιση του όξινου νερού. Απλά με την πρόσθεση μικρών σφαιριδίων δεν θα έχετε ενεργοποιημένο νερό με ένα μη φυσιολογικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό και μια περίοδο χαλάρωσης, απλά θα έχετε μια φυσιολογική, χημική αλισίβα όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω.
 • Με τον μικρό IonyTM, κάτω αριστερά, το όξινο νερό αναρροφάται μέσα στον κοίλο χώρο μέσα στη ράβδο και το αλκαλικό ενεργοποιημένο νερό εμφανίζεται στο γυαλί. Στο ασημένιο σύρμα που χρησιμοποιείται ως κάθοδος μπορείτε να δείτε τις φυσαλίδες υδρογόνου. Ακόμα κι αν αυτός ο μικρός ιονιστής χρειάζεται 3 ώρες για κανονικές τιμές (-222 mV (CSE)) σε ένα ποτήρι νερό και μακροπρόθεσμα δεν είναι η πιο υγιεινή όταν το χρησιμοποιείτε, οι συγκριτικές τιμές του ίδιου νερού εξόδου δείχνουν με το οξειδοαναγωγικό δυναμικό τις σαφείς διαφορές: Εδώ δεν είχαμε ιονίσει χημικά και βλέπουμε ένα ανώμαλο οξειδοαναγωγικό δυναμικό σε αναλογία με τις επιθυμητές τιμές pH.

FAQ Electrolysis deviceFAQ Kathode hydrogen bubblesFAQ Electrolysis device measurement

 

Απόσπασμα από το βιβλίο "Karl Heinz Asenbaum:
Ηλεκτρικά ενεργοποιημένο νερό - Μια εφεύρεση με εξαιρετικές δυνατότητες."


Πνευματικά δικαιώματα 2016 

www.euromultimedia.de

Σύνδεσμος προς αυτήν την ανάρτηση 

Ιονιστής μεταλλικού νερού χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

 
 

Σχετικά με τον Karl Heinz Asenbaum

Δημοσιογράφος με έδρα το Μόναχο ασχολείται με το θέμα του αλκαλικού ενεργοποιημένου νερού από το 2004. Για 12 χρόνια συνεργάστηκε στενά με τον εναλλακτικό γιατρό Dr. Walter Irlacher, με τον οποίο έγραψε δύο επιτυχημένα βιβλία: "Service Manual for Humans" (Εγχειρίδιο για Ανθρώπους) (2006) και το "Drink Yourself Alkaline" (Πιείτε Αλκαλικό νερό)(2008,2011). Από το 2014 έχει συνεισφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του στην Aquacentrum και δίνει διαλέξεις παγκοσμίως. Το "Ηλεκτρικά Ενεργοποιημένο Νερό", το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο του κόσμου για αυτό το θέμα, δημοσιεύθηκε το 2016. Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις από τον Karl Heinz Asenbaum  

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Έχω διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου .