Οροι & Προυποθέσεις

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις | Πληροφορίες

 
 
 

1. Γενικές πληροφορίες
2. Προσφορές και περιγραφές υπηρεσιών
3. Διαδικασία παραγγελίας και σύναψη σύμβασης
4. Τιμές και έξοδα αποστολής
5. Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων
6. Πληρωμή
7. Κατακράτηση της κυριότητας, δικαίωμα διατήρησης
8. Εγγύηση
9. Ευθύνη
10. Δικαίωμα υπαναχώρησης
11. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
12. Πολιτική επιστροφής
13. Επιστροφή χρημάτων κατά την ακύρωση μιας παραγγελίας
14. Αποθήκευση των όρων και προϋποθέσεων
15. Πολιτική Απορρήτου

 
 
 

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Η επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Aquacentrum e.V., Fraunhofers. 13, 80469 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής «πωλητής») και του πελάτη υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

1.2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για ερωτήσεις και καταγγελίες στις εργάσιμες ημέρες από τις 12:00 έως τις 18:00 με τον αριθμό τηλεφώνου +30 210 3007995 και με την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@aquacentrum.gr

1.3. Ως καταναλωτές κατά την έννοια αυτών των συμβάσεων εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ)νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί νομική συναλλαγή για σκοπό που δεν μπορεί ούτε να αποδοθεί στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα (§ 13 BGB).
1.4. Οι διαφορετικές συνθήκες του πελάτη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο πωλητής συμφωνήσει εγγράφως στο κύρος τους.

 
 
 

2. Προσφορές και περιγραφές υπηρεσιών

2.1. Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά αλλά πρόσκληση για την παραγγελία. Οι περιγραφές των υπηρεσιών στους καταλόγους και στους δικτυακούς τόπους του πωλητή δεν έχουν το χαρακτήρα αντιπροσώπευσης ή εγγύησης.
2.2. Όλες οι προσφορές ισχύουν όσο τα αποθέματα διαρκούν, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα προϊόντα. Παρεμπιπτόντως, εξαιρούνται σφάλματα και παραλείψεις.

 
 
 

3. Διαδικασία παραγγελίας και σύναψη σύμβασης

3.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από το φάσμα προϊόντων του πωλητή χωρίς υποχρέωση και να τα συλλέξει πατώντας στο κουμπί [Προσθήκη στο καλάθι] 
3.2 Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στο καλάθι αγορών μέσω του κουμπιού [Ολοκλήρωση Παραγγελίας] για να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας.
3.3. Κάνοντας κλικ στο κουμπί [Αγορά], ο πελάτης κάνει δεσμευτική προσφορά για την αγορά των προϊόντων στο καλάθι. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή και να ελέγξει. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με έναν αστερίσκο (*).
3.4. Ο πωλητής στέλνει στη συνέχεια στον πελάτη μια αυτόματη επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία αναγράφεται εκ νέου η παραγγελία του πελάτη και ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει χρησιμοποιώντας το κουμπί «Εκτύπωση» (επιβεβαίωση παραγγελίας). Η αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση παραλαβής δηλώνει μόνο ότι η παραγγελία του πελάτη παραλαμβάνεται από τον Πωλητή και δεν αποτελεί αποδοχή του αιτήματος. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο όταν ο πωλητής αποστέλλει το παραγγελθέν προϊόν σε 2 ημέρες στον πελάτη, παραδίδει ή αποστέλλει στον πελάτη εντός 2 ημερών με ένα δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει επιβεβαιώσει την επιβεβαίωση της ρητής παραγγελίας ή έχει στείλει το τιμολόγιο.
3.5. Σε περίπτωση που ο πωλητής παρέχει προκαταβολή, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν έχουν σταλεί τραπεζικά στοιχεία και έχει καταρτιστεί αίτημα πληρωμής. Αφού ο πωλητής στείλει την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αν η πληρωμή δεν έχει παραληφθεί, παρά το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει, ακόμη και μετά την αποστολή μιας δεύτερης ειδοποίησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών, ο πωλητής αποσύρεται από τη σύμβαση διότι η παραγγελία ήταν άκυρη και ο πωλητής δεν έχει υποχρεώσεις παράδοσης. Στη συνέχεια, η εντολή διευθετείται για τον αγοραστή και τον πωλητή χωρίς άλλες συνέπειες.

Επομένως, η κράτηση ενός αντικειμένου με προκαταβολές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για 10 ημερολογιακές ημέρες το πολύ.

 
 
 

4. Τιμές και έξοδα αποστολής

4.1. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους.
4.2. Εκτός από τις τιμές, ο πωλητής υπολογίζει επίσης το κόστος παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής γνωστοποιούνται στον αγοραστή με σαφήνεια στη σελίδα αποστολής και ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας.

 
 
 

5. Παράδοση, διαθεσιμότητα προϊόντων

5.1. Εάν κατά τη στιγμή της παραγγελίας του πελάτη το επιλεγμένο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, ο πωλητής ενημερώνει τον πελάτη για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν το προϊόν είναι μόνιμα μη διαθέσιμο, ο πωλητής εξετάζει μια δήλωση αποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνάπτεται σύμβαση.
5.2. Εάν το προϊόν δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο, ο πωλητής ενημερώνει αμέσως τον πελάτη στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για μια καθυστέρηση παράδοσης άνω των δύο εβδομάδων, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Παρεμπιπτόντως, ο πωλητής δικαιούται επίσης να αποσυρθεί από τη σύμβαση σε αυτή την περίπτωση. Εδώ, ο πωλητής θα επιστρέψει αμέσως τα χρήματα στον πελάτη. Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, η παράδοση γίνεται μετά την παραλαβή του τιμολογίου.

 
 
 

6. Πληρωμή

6.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής εντός και πριν τη διαδικασία παραγγελίας.
6.2. Εάν τρίτοι πάροχοι χρεώνονται με την επεξεργασία πληρωμών, π.χ. Paypal. ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις τους

6.3. Πληρωμή με τιμολόγιο

Εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "Πληρωμή με Τιμολόγιο" τότε το ποσό του τιμολογίου πρέπει να καταβληθεί στον εξωτερικό συνεργάτη μας BillPay GmbH εντός της προθεσμίας πληρωμής που αναφέρεται στο τιμολόγιο (20 ή 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου). Η μέθοδος πληρωμής "Πληρωμή με Τιμολόγιο" δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις προσφορές και εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από επιτυχημένο έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιείται από την BillPay.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη μέθοδο πληρωμής με τιμολόγιο, μεταφέρουμε την αίτηση πληρωμής μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μαζί σας στην BillPay. Μετά την εν λόγω μεταφορά, η απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής σας είναι δυνατή μόνο με την πληρωμή στο BillPay.

Ωστόσο, παραμένουμε ως η πρώτη σας επιλογή για επικοινωνία και παραμένουμε επίσης υπεύθυνοι για τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα αγορασμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παράδοσης, της αποστολής, των επιστροφών και των καταγγελιών ή των πιστωτικών σημειωμάτων. Σε σχέση με την πληρωμή του τιμολογίου ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της BillPay.

6.4. Άδεια άμεσης χρέωσης. διοικητικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση αντιστροφής χρεώσεων

(α) Εάν επιλέξετε την επιλογή "Αγορά με απευθείας χρέωση", τότε εξουσιοδοτείτε τη BillPay, σε σχέση με τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε εσείς, να χρεώσετε και να εισπράξετε το ποσό που πρέπει να πληρώσετε με βάση τη σύμβαση πώλησης, όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο, από τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή μέσω μεταφοράς πίστωσης που καθορίσατε κατά τη διαδικασία παραγγελίας μέσω άμεσης χρέωσης. Συμφωνώντας με την άμεση χρέωση που δηλώνετε και βεβαιώνεστε ότι έχετε εξουσιοδότηση να διαθέσετε τον τραπεζικό λογαριασμό ή την μεταφορά μέσω πίστωσης και ότι παρέχετε επαρκή υπόλοιπο στο λογαριασμό τράπεζας ή στο λογαριασμό που έχετε ορίσει. Εάν ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή η μεταφορά πίστωσης που έχετε ορίσει δεν διαθέτει το απαιτούμενο υπόλοιπο, τότε δεν μπορείτε να απαλλαχτείτε από την υποχρεωτική πληρωμή και δεν συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας έναντι της BillPay και είστε σε αθέτηση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση αθέτησης .

β) Η μέθοδος πληρωμής «Αγορά με άμεση χρέωση» δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις προσφορές και εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από έναν επιτυχημένο πιστωτικό έλεγχο που διενεργείται από τη BillPay και από έναν ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη μέθοδο πληρωμής "Αγορά με άμεση χρέωση" τότε μεταφέρουμε την απαίτηση με βάση τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μαζί σας στην BillPay. Μετά την εν λόγω μεταφορά, η απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής σας είναι δυνατή μόνο με την πληρωμή στο BillPay.

Ωστόσο, παραμένουμε η πρώτη σας επιλογή για επικοινωνία και παραμένουμε επίσης υπεύθυνοι για τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα αγορασμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου παράδοσης, αποστολής, επιστροφής, παραπόνων ή πιστωτικών σημειώσεων. Σε σχέση με την πληρωμή του τιμολογίου ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της BillPay GmbH.

(γ) Συμφωνώντας με την πάγια εντολή που δηλώνετε και βεβαιώνεστε ότι έχετε εξουσιοδότηση να διαθέσετε τον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό και ότι έχετε εξασφαλίσει επαρκή υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό ή τον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε ορίσει. Εάν ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή ο τραπεζικός σας λογαριασμός δεν διαθέτει το απαιτούμενο υπόλοιπο, τότε δεν μπορείτε να απαλλαχτείτε από την υποχρέωσή σας πληρωμής και δεν συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας έναντι της BillPay και είστε σε αθέτηση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση αθέτησης . Η BillPay θα σας στείλει μια πρώτη αίτηση και θα σας χρεώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Εάν παραμείνετε σε αθέτηση υποχρέωσης μετά την προαναφερθείσα πρώτη απαίτηση, τότε η BillPay θα χρεώσει όλα τα εύλογα έξοδα για να λάβει ικανοποίηση, τόσο εντός όσο και εκτός δικαστηρίου, και από τη στιγμή που είστε σε αθέτηση, είστε επίσης υπόχρεοι να καταβάλετε τους νόμιμους τόκους. Οι μερικές πληρωμές δεν πραγματοποιούνται μέσω της διαδικασίας άμεσης χρέωσης. Οι χρεωστικές αποζημιώσεις διαρκούν πολύ χρόνο και οδηγούν σε υψηλό κόστος για το BillPay. Σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης (δεν υπάρχει επαρκή υπόλοιπο στο λογαριασμό τράπεζας ή στο λογαριασμό εγγραφής, λόγω κλεισίματος του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού που έχετε ορίσει ή λόγω αδικαιολόγητης αντίρρησης που κατατίθεται από τον κάτοχο του λογαριασμού) ή διαφορετικά εξουσιοδοτείτε τη BillPay να υποβάλει εκ νέου την πάγια εντολή για τη σχετική επιλέξιμη υποχρέωση πληρωμής. Καθώς εμφανίζεται η περίσταση, πρέπει να αποζημιώσετε τη BillPay για το κόστος που σχετίζεται με την αντιστροφή χρέωσης. Η BillPay διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλες αποζημιώσεις. Σε σχέση με τα έξοδα που σχετίζονται με την αντιστροφή χρέωσης, σε περίπτωση ακύρωσης ή άλλου τερματισμού της σύμβασης πώλησης, επιστροφής ή καταγγελίας, σας ζητάμε να μην αντιταχθείτε στην άμεση χρέωση. Με την ευκαιρία της επιστροφής του ποσού που καταβάλλεται από εσάς πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση με τον έμπορο.

6.5. Εάν η ημερομηνία λήξης της πληρωμής καθορίζεται σύμφωνα με το ημερολόγιο, ο πελάτης είναι ήδη σε αθέτηση λόγω προεπιλογής του ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τόκους υπερημερίας κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο.
6.6. Η υποχρέωση του πελάτη να καταβάλει τόκους υπερημερίας δεν αποκλείει την αξίωση περαιτέρω ζημιών από τον πωλητή.
6.7. Ο πελάτης δικαιούται να συμψηφίσει μόνο εάν οι ανταπαιτήσεις του έχουν νομίμως συσταθεί ή αναγνωριστεί από τον πωλητή. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν οι αξιώσεις προκύψουν από το ίδιο αντίθετο σχέση.

6.8. Πληρωμή με δόσεις

Για πληρωμές σε δόσεις ισχύουν επιπλέον οι Ειδικοί μας Όροι και Προϋποθέσεις για πληρωμές δόσεων. Εάν και εφόσον οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τις Μερικές Συναλλαγές Πληρωμών έρχονται σε σύγκρουση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τις Μερικές Συναλλαγές Πληρωμών. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για μερικές πληρωμές μπορούν να προβληθούν εδώ.

 
 
 

7. Παρακράτηση της κυριότητας, δικαίωμα διατήρησης

7.1. Για τους καταναλωτές, διατηρούμε την ιδιοκτησία του προϊόντος που αγοράσαν μέχρι την πλήρη πληρωμή του ποσού του τιμολογίου. Εάν είστε επιχειρηματίας με εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, μια νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή δημόσιων ειδικών περιουσιακών στοιχείων, διατηρούμε τον τίτλο των προϊόντων μέχρι την εξόφληση όλων των εκκρεμών απαιτήσεων από την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη. Τα αντίστοιχα δικαιώματα ασφαλείας μεταβιβάζονται σε τρίτους.
7.2. Δικαιούστε συμψηφισμό εάν οι ανταπαιτήσεις σας έχουν θεσπιστεί νόμιμα ή είναι αδιαμφισβήτητες ή αναγνωρισμένες από εμάς. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα διατήρησης μόνο εάν και στο βαθμό που η ανταγωγή σας βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.
7.3. Εάν ο πελάτης είναι σε αδυναμία πληρωμής μας με οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής, όλες οι υπάρχουσες απαιτήσεις θα καταστούν άμεσα οφειλόμενες.

 
 
 

8. Εγγύηση

8.1. Η εγγύηση διέπεται από τις νόμιμες διατάξεις.
8.2. Μια εγγύηση για τα προϊόντα που παρέχονται από τον πωλητή είναι παρούσα μόνο εάν αυτό έχει ρητώς δηλωθεί.

 
 
 

9. Ευθύνη

9.1. Για την ευθύνη του πωλητή για αποζημίωση ζημιών, ανεξάρτητα από τους άλλους νόμιμους όρους, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί και περιορισμοί.
9.2. Ο πωλητής ευθύνεται χωρίς περιορισμούς εάν η ζημία προκλήθηκε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
9.3. Επιπλέον, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την αμέλεια κατά την εκπλήρωση των βασικών καθηκόντων που θέτει σε κίνδυνο τον σκοπό της σύμβασης ή για την παραβίαση των καθηκόντων που θέτουν σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και της οποίας ο πελάτης βασίζεται τακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ο πωλητής ευθύνεται μόνο για την προβλεπόμενη τυπική ζημία. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για την παράλειψη παράβασης πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.
9.4. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί δεν ισχύουν για τραυματισμό της ζωής, των άκρων και της υγείας, για ελαττώματα μετά την παραλαβή εγγύησης για την ποιότητα του προϊόντος και ελαττώματα με δόλια απόκρυψη. Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη.
9.5. Όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή που αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των εκπροσώπων και των αντιπροσώπων.

 
 
 

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.
Η προθεσμία ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει εσείς, ο οποίος δεν είναι μεταφορέας (στην περίπτωση ξεχωριστής παράδοσης προϊόντων βάσει σύμβασης για πολλά προϊόντα: τα τελευταία εμπορεύματα, στην περίπτωση ενός προϊόντος σε πολλά τεμάχια ή κομμάτια: το τελευταίο μερικό φορτίο ή το τελευταίο κομμάτι, στην περίπτωση σύμβασης για τακτικές παραδόσεις προϊόντων για ορισμένο χρονικό διάστημα: τα πρώτα εμπορεύματα).

Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί:

Aquacentrum, ιδιοκτήτης Yasin Akgün
Münchnerstr. 4a

85748 Garching, Germany
service@aquacentrum.de
Fax: +49 (0) 89 – 41611799-1
www.aquacentrum.gr

με σαφή δήλωση (όπως επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
Προκειμένου να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν αποχωρήσετε από αυτήν τη Συμφωνία, επιλέξαμε να αποδεχθούμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικής μεθόδου από εκείνη που προσφέρεται από εμάς, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας έχει φτάσει η ειδοποίηση για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης.Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με εσάς. Δεν σας χρεώνουμε την επιστροφή.
Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο ενδεχόμενα συμβεί πρώτο.
Πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων. Το κόστος για τα συμπληρώματα διατροφής και τα προϊόντα IPC εκτιμάται σε 15 ευρώ κατ 'ανώτατο όριο, για τα προϊόντα Richway Biomat σε μέγιστο όριο 100 ευρώ.
Πρέπει να πληρώσετε μόνο για πιθανή απώλεια αξίας των προϊόντων, εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για την εξέταση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

 
 
 

11. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

  • Για την προμήθεια προϊόντων τα οποία, για λόγους υγείας ή υγιεινής, δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή και των οποίων η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση ή τα οποία, λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί αναπόσπαστα με άλλα εμπορεύματα μετά την παράδοση.
  • Για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.
  • Για την παράδοση προϊόντων που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες.
  • Για την παράδοση προϊόντων που μπορούν να χαλάσουν γρήγορα ή η ημερομηνία λήξης των οποίων θα επέλθει γρήγορα.
 
 
 

12. Πολιτική επιστροφής

12.1. Οι πελάτες καλούνται να επιστρέψουν τα προϊόντα στον πωλητή πριν από την επιστροφή τους (Ηλ. ταχυδρομείο: contact@aquacentrum.gr, Τηλ: +30 210 3007995) για να ανακοινώσουν την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουν στον πωλητή να εκχωρήσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό.

12.2. Οι πελάτες καλούνται να επιστρέψουν τα προϊόντα ως προπληρωμένα πακέτα στον πωλητή και να διατηρήσουν την απόδειξη. Ο πωλητής δεν επιστρέφει στον πελάτη τα έξοδα αποστολής.

12.3. Οι πελάτες καλούνται να αποφύγουν τη ζημία ή τη μόλυνση των προϊόντων. Εάν είναι δυνατόν, τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα. Εάν η αρχική συσκευασία δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του πωλητή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη κατάλληλη συσκευασία για την παροχή επαρκούς προστασίας έναντι ζημιών στη μεταφορά και για την αποφυγή τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης λόγω ελαττωματικής συσκευασίας.

12.4. Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα (αριθ. 12) των ΓΟΠ δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. Αριθ. 10 αυτών των όρων.

 
 
 

13. Επιστροφή χρημάτων κατά την ακύρωση μιας παραγγελίας

13.1. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, έχει στην περίπτωση ανάκλησης (βλ. Αριθ. 10 αυτών των όρων) να επιβαρυνθεί με το κανονικό κόστος της επιστροφής, εάν τα παραδοθέντα προϊόντα είναι τα παραγγελθέντα.

13.2. Διαφορετικά, η επιστροφή για τον πελάτη είναι δωρεάν.

 
 

14. Αποθήκευση των όρων και προϋποθέσεων

14.1. Ο πωλητής αποθηκεύει το συμβατικό κείμενο της παραγγελίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το κείμενο της σύμβασης πριν από την παράδοση της παραγγελίας στον πωλητή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας.

14.2. Ο πωλητής στέλνει επίσης στον πελάτη επιβεβαίωση παραγγελίας με όλα τα στοιχεία παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο πελάτης. Επιπλέον, ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων με την παραγγελία του.

 
 
 

15. Πολιτική Απορρήτου

15.1. Ο πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για τους κατάλληλους σκοπούς και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

15.2. Για την εκπλήρωση και τον χειρισμό της σύμβασης, ο πωλητής χρησιμοποιεί για την παραγγελία προϊόντων συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής). Αυτά τα δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης ή / και πληρωμής.

15.3. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκευτεί από τον πωλητή για τον ίδιο ή τον ίδιο. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να διορθώνει ανακριβή δεδομένα, να εμποδίζει και να διαγράφει τα προσωπικά τους δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης.

15.4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής, τον τόπο και τον σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από τον πωλητή, μπορείτε να τα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

15.5. Ταυτότητα και πιστωτικός έλεγχος κατά την επιλογή των μεθόδων πληρωμής μέσω Billpay

Εάν επιλέγετε τις μεθόδους πληρωμής του συνεργάτη μας BillPay τότε στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας σας ζητείται να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τότε το όνομα και η διεύθυνση σας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγγελία σας μεταφέρονται στο BillPay.

Προς όφελος του προσδιορισμού της ταυτότητάς σας και της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σας, οι μεταβιβάσεις ή οι μεταποιητές του BillPay που έχουν προσληφθεί από το BillPay μεταφέρουν τα δεδομένα σας σε εταιρείες παροχής στοιχείων πιστοληπτικής διαβάθμισης και το BillPay λαμβάνει πληροφορίες από αυτές βάσει μαθηματικών-στατιστικών μεθόδων στις οποίες, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τις εταιρείες αναφοράς που χρησιμοποιεί το BillPay στην Πολιτική Απορρήτου του BillPay

Επιπλέον, το BillPay μπορεί να βασιστεί σε εργαλεία για την ανίχνευση και την αποφυγή απάτης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με τα εν λόγω εργαλεία αποθηκεύονται από τρίτους με κωδικοποιημένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να διαβαστούν μόνο από το BillPay. Μόνο εάν επιλέξετε μία από τις μεθόδους πληρωμής του BillPay θα χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα, διαφορετικά τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

 
 
 

16. Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Γλώσσα Σύμβασης

16.1. Η δικαιοδοσία και ο τόπος απόδοσης είναι η τοποθεσία του πωλητή, εάν ο αγοραστής είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

16.2. Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτό δεν ισχύει εάν οι υποχρεωτικοί κανόνες προστασίας των καταναλωτών αποκλείουν μια τέτοια αίτηση.

16.3. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.

Εναλλακτική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο. 14 παρ. 1 ODR-VO και § 36 VSBG:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS), η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε μια διευθέτηση ενώπιον του Συμβουλίου Καταναλωτών για επίλυση καταναλωτικών διαφορών.