Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου της Aquacentrum Hellas

 
 
 

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποσαφηνίζει τη φύση, την έκταση και το σκοπό της συλλογής και χρήσης δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών (συλλογικά αποκαλούμενοι "χρήστες") από την AQUACENTRUM, ιδιοκτησία του Yasin Akgün, Fraunhoferstrasse 13, 80469 Μόναχο, Γερμανία, ο οποίος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της προστασίας δεδομένων.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις καθημερινές από τις 9:00 έως τις 18:00 τηλεφωνώντας στο +210 3007995 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contact@aquacentrum.gr

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης

Ο πάροχος συλλέγει δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα της ανακτηθείσας ιστοσελίδας, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα ανάκτησης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, το μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής και τον αιτούμενο πάροχο.
Ο πάροχος χρησιμοποιεί τα δεδομένα χωρίς να ονοματίζει το πρόσωπο του χρήστη ή άλλο προφίλ σύμφωνα με τις εκ του νόμου διατάξεις για τις στατιστικές αξιολογήσεις με σκοπό τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Ωστόσο, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει αργότερα τα δεδομένα εάν, με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει η νόμιμη υποψία παράνομης χρήσης.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τον πάροχο μόνο εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή οι χρήστες συγκατατίθενται στη συλλογή δεδομένων. Κατά κανόνα, είναι αναγνωρίσιμο στους χρήστες κατά τη χρήση της υπηρεσίας ποια δεδομένα αποθηκεύονται, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω μηνύματος κατά τη χρήση της φόρμας παραγγελίας.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την παραγγελία προϊόντων (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, στοιχεία πληρωμής) χρησιμοποιούνται από τον πωλητή για την εκτέλεση και εκτέλεση της σύμβασης. Αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές, κρυπτογραφημένες και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία παραγγελίας, παράδοσης και πληρωμής.
Όταν επικοινωνείτε με τον πάροχο (μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα καθώς και σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήματα παρακολούθησης.
Ο πάροχος έχει λάβει οργανωτικά, συμβατικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι διατάξεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων και αποτρέπεται τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προώθηση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα των χρηστών θα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή εάν ένας χρήστης έχει συναινέσει στην προώθηση.
Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν η διαβίβαση των δεδομένων εξυπηρετεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του χρήστη και η ταχυδρομική διεύθυνση μεταφέρεται σε εταιρεία διαμετακόμισης μετά από παραγγελία στο κατάστημα ή εάν τα δεδομένα ζητούνται από αρμόδιους φορείς, όπως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πωλούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Ταυτότητα και πιστωτικός έλεγχος κατά την επιλογή των μεθόδων πληρωμής μέσω Billpay

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μία από τις επιλογές πληρωμής του συνεργάτη μας Billpay GmbH, θα σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας να συγκατατεθέσετε στην υποβολή των απαιτούμενων πληρωμών και των ελέγχων ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας του Billpay.

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και, εάν αγοράσατε με άμεση χρέωση, τα στοιχεία του λογαριασμού) και τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία σας, θα διαβιβαστούν στη Billpay.

Για τους σκοπούς της δικής του ταυτότητας και των πιστωτικών ελέγχψν, η Billpay ή οι θυγατρικές της διαβιβάζουν δεδομένα σε πιστωτικούς οργανισμούς (πιστωτικά γραφεία) και λαμβάνουν πιστωτικές πληροφορίες βασισμένες σε μαθηματικές-στατιστικές διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, στοιχεία της διεύθυνσης σας μεταξύ άλλων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό και τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστώσεων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας Billpay GmbH.

Επιπλέον, η Billpay χρησιμοποιεί κεφάλαια τρίτων για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποθηκευτούν κρυπτογραφημένα σε τρίτους, ώστε να είναι αναγνώσιμα μόνο από τη Billpay. Μόνο αν επιλέξετε μέθοδο πληρωμής του συνεργάτη μας Billpay, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν, διαφορετικά τα δεδομένα λήγουν αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

Cookies

Ο πάροχος χρησιμοποιεί "cookies" ως μέρος του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μπορούν να αποθηκευτούν στους υπολογιστές των χρηστών και να αποθηκεύουν πληροφορίες για τους παρόχους. Τα προσωρινά cookies διαγράφονται μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, τα μόνιμα cookies διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να παρέχουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες όταν ο χρήστης επισκεφτεί ξανά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της χρήσης της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ένα cookie αποθηκεύει την κατάσταση του καλαθιού αγορών ενός χρήστη.
Ο χρήστης μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν την επιλογή να περιορίζουν ή να αποτρέπουν πλήρως την αποθήκευση των cookies. Ο πάροχος προσπαθεί να φτιάξει το ηλεκτρονικό κατάστημα μας έτσι ώστε η χρήση των cookies να μην είναι απαραίτητη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η χρήση και ιδιαίτερα η άνεση της χρήσης είναι περιορισμένη χωρίς τα cookies.

Αποστολή πληροφοριών από το ενημερωτικό δελτίο

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) με διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο καθώς και τις υπηρεσίες του αποστέλλονται με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών. Οι χρήστες ενδέχεται να αντιταχθούν στη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια δυνατότητα μπορεί να βρεθεί σε κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Πριν από την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, ο κάτοχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης στο οποίο πρέπει να επιβεβαιώσει την εγγραφή του ενημερωτικού δελτίου. Οι μη επιβεβαιωμένες εφαρμογές θα διαγραφούν αυτόματα εντός τεσσάρων εβδομάδων το αργότερο.
Οι μη διαφημιστικές πληροφορίες περιλαμβάνουν ειδήσεις βάσει της συμβατικής σχέσης με τον χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή τεχνικών πληροφοριών, πληροφοριών επεξεργασίας πληρωμών, ερωτήσεων παραγγελιών και παρόμοιων μηνυμάτων.
Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση για την κατάργηση από τη λίστα ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παραπάνω επιλογές επικοινωνίας.
Ως μέρος της εγγραφής, ο πάροχος αποθηκεύει τη σύνδεση και την ώρα επιβεβαίωσης και τη διεύθυνση IP του χρήστη. Ο πάροχος είναι νομικά υποχρεωμένος να καταγράψει τις αιτήσεις για να αποδείξει την ορθή εγγραφή.

Ανάκληση, αλλαγές, διορθώσεις και ενημερώσεις

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί γι 'αυτόν από τον πάροχο. Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να βρεθούν στα στοιχεία του παρόχου.
Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διορθώνει ανακριβή δεδομένα, να εμποδίζει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση διατήρησης.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική απορρήτου προκειμένου να την προσαρμόσει στην αλλαγή νομικής κατάστασης ή στις αλλαγές στην υπηρεσία και την επεξεργασία δεδομένων.

Google Analytics

Ο πάροχος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστές χρηστών και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από τους χρήστες μεταφέρονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Ωστόσο, εάν ενεργοποιηθεί η ανώνυμη IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP της Google θα συντομευθεί εκ των προτέρων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων μερών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευθεί εκεί. Η ανωνυμοποίηση της IP είναι ενεργή σε αυτόν τον ιστότοπο. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παράσχει στον διαχειριστή του ιστότοπου και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.
Η διεύθυνση IP που παρέχει το Google Analytics ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, ο πάροχος ενημερώνει τους χρήστες ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο έπακρο. Επιπλέον, οι χρήστες ενδέχεται να εμποδίσουν τη συλλογή των δεδομένων από την Google που παράγονται από τα cookies και σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google χρησιμοποιώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο. Κάντε λήψη και εγκατάσταση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Χρήση των  plugins του Facebook

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί κοινωνικά πρόσθετα ("plugins") από το κοινωνικό δίκτυο facebook.com, το οποίο λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Τα plugins είναι αναγνωρίσιμα από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε ένα μπλε πλακάκι ή ένα σημάδι "thumbs up") ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Μπορείτε να δείτε εδώ τη λίστα και την εμφάνιση των Κοινωνικών Plugins του Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, ο browser του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plugin μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα από το πρόγραμμα περιήγησης. Ο πάροχος επομένως δεν έχει καμία επίδραση στο ποσό των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του plugin και ως εκ τούτου ενημερώνει τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων: Με την χρήση των plugins, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες τις οποίες έχει πρόσβαση ένας χρήστης στην αντίστοιχη σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εάν ο χρήστης συνδεθεί στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με τα plugins, για παράδειγμα, πατώντας το κουμπί Like ή σχολιάζοντας, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Αν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.
Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, βρίσκονται στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https: // www. facebook.com/about/privacy/,
Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει το Facebook να συλλέξει δεδομένα γι 'αυτόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να τα συνδέσει με τα δεδομένα του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook πριν επισκεφθεί την ιστοσελίδα και διαγράψει τα αντίστοιχα cookies του Facebook. Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε τα κοινωνικά "plugins" του Facebook με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησης σας, για παράδειγμα με το "Facebook Blocker".

Κουμπί +1 από το Google+

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τα κουμπιά κοινωνικού δικτύου Google+ (π.χ. κουμπί "+1") που διαχειρίζεται η Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google"). Όταν ένας χρήστης επισκεφθεί μια σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, ο browser δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Το περιεχόμενο των κουμπιών μεταδίδεται από την Google απευθείας στον περιηγητή του και ενσωματώνεται από αυτόν στον ιστότοπο. Επομένως, ο πάροχος δεν επηρεάζει το ποσό των δεδομένων που συλλέγει η Google με τα κουμπιά.
Σύμφωνα με την Google, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα χωρίς κλικ στο κουμπί. Μόνο για συνδεδεμένα μέλη του Google+, τα δεδομένα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Google, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και επιλογές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους χρήστες, οι ειδοποιήσεις απορρήτου της Google στο κουμπί "+1": http: // www.google.com/intl/el/+/policy/+1button.html και τις συνήθεις ερωτήσεις: http://bit.ly/r3Qmer. Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Google+ και δεν επιθυμεί η Google να συλλέξει δεδομένα γι 'αυτόν μέσω αυτού του ιστότοπου και να τα συσχετίσει με τα δεδομένα μελών που είναι αποθηκευμένα στο Google, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Google+ πριν επισκεφθεί την ιστοσελίδα και διαγράψει τα αντίστοιχα cookies του Google+.

Χρήση κουμπιών Twitter

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τα κουμπιά υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα κουμπιά (π.χ. "Tweet" ή "Ακολουθήστε") προσφέρονται από την Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ.
Όταν ένας χρήστης επισκεφθεί μια σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, ο browser του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Twitter. Το περιεχόμενο των κουμπιών Twitter μεταδίδεται από το Twitter απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Ο πάροχος επομένως δεν έχει καμία επίδραση στο ποσό των δεδομένων που συλλέγει το Twitter με τη βοήθεια αυτού του plugin και ενημερώνει τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στο http://twitter.com/privacy.