Offer!

e-book | Elektroaktivovaná voda | Vynález s nezvyčajným potenciálom | Karl Heinz Asenbaum | 190 p

0,00 

Article number: eaw-sk Category:

Elektroaktivovaná voda | Úvod k prvej časti (translation by Juraj Mitterhauszer)

This is the best option for 200 people, and you can watch social media on TV. Bolo potrebné ju prevariť, but sa dala piť bez rizika.

In the same way, the battery is used to power up the water.

Skutočnosť, že vodárne upravujú “najlepšie kontrolovanú potravinu” podľa platných predpisov, je spochyb- ňovaná málokedy. Via sú spochyb- ňované štandardy, podľa ktorých to robia. Kto dnes uprednostňuje prís- nejšie hraničné hodnoty, nevyhne sa vlastnému filtru vody. Medzičasom exists už aj postupy na vitalizáciu, ktoré z potrubnej vody robia nápoj s lepšou chuťou.

In order to be able to exist in a fascinating way, you can use a zariadení, ktoré fyzikálnou, chemickou alebo elektrickou úpravou povýšili vodu do new dimenzie pitia.

In your life there is a certain mysticism in existence. Touto knihou chcem poskytnúť solid prehľad o tom, čo je pre vaše potreby najviac vhodné.

This was in 2004, when the presťahovať do dolnobavorského Bad Füssingu, but som spolu s Dr. med. Walterom Irlacherom, ktorý sa tu preslávil svojimi koncepciami odkyslenia, vyvinul moderné post-stupy liečby a udržiavania zdravia a prezentoval me v1)knihe “Service Manual Person”, netušil som, že inžinier Alfons Natterer v mojom rodnom Mníchove približ ne pred 70 rokmi postavil prvú fabriku na prí- pravu elektroaktivovanej vody: vy- nález2), for ktorého sa vykryštalizoval every zo základov našej knihy.

Technika ionizácie vody, vyvinutá Alfonsom Nattererom, po jeho smrti v roku 1981 potichu zmizla na Ďaleký východ, odkiaľ sa v roku 2004 vrátila späť do Nemecka.

In 2008, the Dipl. Ing. Dietmarom Fergerom napísali ďalšiu knihu, ktorá sa venuje výlučne tejto téme: “Drink yourself alkaline! The brevier for alkaline active water.”

3) If you want to see what you're looking for, you'll have a complex solution, but you'll have to wait too long to see what's going on. Potrebujeme pitnú revolúciu.

Mníchov, 04. 03. 2016 Váš Karl Heinz Asenbaum

Elektroaktivovana voda Vynalez s nezvycajnym potential

Electrically Activated Water | An invention with extraordinary potential | e-book (PDF version) | 164 pages

We present you with the English version of Karl Heinz Asenbaum's fourth book, so far his best and most comprehensive book about alkaline activated water. Electrically Activated Water | An invention with extraordinary potential.

For a short time: Free of charge download

Aquacentrum has secured a limited contingent of the ebook Electrically Activated Water. This allows us to offer it for a limited time to the fastest customers and interested people as a download free of charge.

Why does Aquacentrum offer this to you at no extra cost?

This book finally clears up all of the fairy tales, myths, half truths and lies about water treatment. Because this book already on the sixth page gives you a complete overview about everything. Facts that have been discovered by scientists and doctors in Germany, Japan, Russia and Korea in over 1000 theses and thousands of scientific studies and articles.

Karl Heinz Asenbaum looks back on 12 years of experience with over 3000 people that use a water ionizer. He knows and describes the problems and errors of these when being used.

In addition Karl Heinz Asenbaum combines the findings of different fields with a unique anti aging call:

The Redox revolution, which we like to call the Hydrogen revolution. The dissolved hydrogen in alkaline activated water can not only be drunk but can also be used to eliminate oxidation damage outside of the body, with our foods in which hydrogen is transferred into our daily food.

By simply laying foods in alkaline activated water, or by diluting concentrates with it, even though they have been through long, global transport routes, we gain from foods the original freshness back. As if freshly picked.

Asenbaum's discovery goes far beyond a drinking revolution. This book is certainly worth it.
Therefore we want to give it to you. Because of the situation with our food we don't have time for a slow revolution.

Thesis 5,7MB will change the nutritional awareness of the world. Download and read! There is only a limited contingent.

Reviews

There are no reviews.

Be the first to review “e-book | Elektroaktivovaná voda | Vynález s nezvyčajným potenciálom | Karl Heinz Asenbaum | 190p”

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked with * marked