Su şebekesi için hangi bağlantı yöntemini önerirsiniz?
Yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkan “su iyonizer” tanımı bir diyaframlı elektroliz hücrelerini tanımlar,
PPM, Milyon Başına Parça anlamına gelir. Bir iletkenlik ölçer ile tüm çözünmüş partiküllerin sayısını ölçebilirsiniz. Genellikle iletkenlik mikrosiemenlerde de gösterilir.