Gerçek şu ki, ne mide pH'ı önerilen pH 9.5 aralığında alkalinle aktive edilmiş su içilerek önemli ölçüde azaltılmaz ne de sindirim enzimlerinin aralık dışı etkinliği için gerenek pH değerleri içinde değildir.
Yeni su iyonizer, muhasebe ofisimizde son birkaç haftadır iş arkadaşlarımız tarafından kullanılıyor.
Ne kadar süreyle aktif su içebilirim? Ne kadar süre aktif kalır? Yararını ne zaman kaybeder?
Hangi suyu tavsiye edersiniz ve hidrojen su nedir?
Bir bebek beze ihtiyaç duyar, bir köpeğin yürüyüşe çıkması, bir kahve makinesi ve bir iyonizerin kireçten arındırılması gerekir. Sistem ile uyumludur.
Su şebekesi için hangi bağlantı yöntemini önerirsiniz?
PPM, Milyon Başına Parça anlamına gelir. Bir iletkenlik ölçer ile tüm çözünmüş partiküllerin sayısını ölçebilirsiniz. Genellikle iletkenlik mikrosiemenlerde de gösterilir.
Yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkan “su iyonizer” tanımı bir diyaframlı elektroliz hücrelerini tanımlar,
Bu Elektrikli sis'in aktif su üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi var mı