Hayvancılık endüstrisi

Çiftlik uygulamaları: Hayvancılıkta Sulama, İçme Suyu Dezenfeksiyonu, Süt, Sağım Operasyonları, Emzirme Öncesi ve Sonras, CIP Dezenfektanı, Kanatlı Hayvan Soğutma ve Yastık Nemlendirme Tedavisi, Sulama ve Damlama Hattı Temizliği, Su Kaynağından Demir ve Mangan Arındırma.

Domuz Çiftliği Biyogüvenliği sizin için neden önemlidir?

Livestock-Industry-main

Hayvanlarınızı hastalık ajanlarından mümkün olduğunca uzak tutmak, işletmenizin diğer tüm unsurları kadar önemlidir.
Bir tarım işletmesi için biyogüvenlik olarak bilinen ve yerine getirilmesi gereken önlemler bugün her zamankinden daha fazla önemlidir.
Biyogüvenliğin iki yönü vardır, birincisi, harici biyogüvenlik olarak bilinen çiftliğinize veya sürünün kendisine giren herhangi bir patojen ve hastalığı önlemek için alınan önlemlerdir.
Diğeri ise dahili biyogüvenliktir ve bu önlemler, bazı hayvanların patojeni taşıdığı tespit edilirse, sürü içinde veya çiftlik boyunca diğer sürülere yayılan herhangi bir hastalığın önlenmesine odaklanır.

 

Biyogüvenliğin her iki yönü için üç ana bileşen vardır, bunlar:

İzolasyon

Hayvanlarınızı enfeksiyon taşıyabilen diğer hayvanlardan ayrı tutmak, bu enfeksiyonu önlemenin en basit yoludur.
Sonuçta, patojen çiftliğe veya sürüye girmezse, bulaşmada olamaz. Çiftlik etrafındaki çitler veya iç biyogüvenlik doğru uygulandıkları ve iyi korundukları sürece çoğu kontaminasyonu önleyebilir. Bunun anlamı hayvanların tutuldukları yere sadece domzuların değil,diper hayvanlar ve mümkünse insanlarında girip çıkmamasıdır. Çünkü diğer hayvanlar ve insanlar enfeksiyonu farkında olmadan diğer bölgelere taşıyabilirler.
Hareketi azaltarak enfeksiyon olasılığını ortadan kaldırırsınız.

Temizlik

İzolasyon biyogüvenliğin temelini oluştururken, bir noktada malzemeler, insanlar ve araçlar gibi nesneler, çiftlik ve hayvan işletmelerine tabi ki girmek veya çıkmak zorunda kalacaklar. Biyogüvenlikte bir sonraki adım bu noktada geliyor ve bu adım temizliktir. Araçlar, insanlar ve çit’in karşısına geçen diğer herşeyin, temizlenmesi gerekir. Kirleticilerin taşınmasının en yaygın yolu, idrar, fekal madde veya nesnenin yüzeyine yapışan diğer vücut emisyonlarıdır, bu nedenle bu maddenin temizlenmesi de kontaminanın kendisini temizleyecektir. Bu temizlik, botlar, pantolonlar ve donanımlar gibi daha küçük nesneler için bir fırça veya araçlar gibi daha büyük ürünler için bir basınçlı yıkayıcı kullanılarak bir sabun ve su kombinasyonu ile gerçekleştirilebilir. Bu temizliğin çevrili çitlerin dışına çıkan herhangi bir şey üzerinde yapılması çok önemlidir ve her iki yönde, çiftlik içinde veya dışında ve izole bölgelere giriş çıkış yapan herşey için geçerlidir.

Dezenfekte etme

Etkili bir şekilde uygulandığında, bir dezenfektan nesneler üzerinde kalan herhangi bir enfeksiyonu nötralize edebilir ve ayrıca hayvanlar için içme suyunun herhangi bir patojenden arındırılmasını sağlamak için kullanılabilir.

 
 
 

ECA Teknolojisi ihtiyacınız olan Çözümü sunar

Kirkmayer olarak, zehirli ve parçalanabilir, bakteri, spor, virüs, küf, maya, mantar, biyofilm (biyolojik kabuklar) tahrip edebilen ve kokuları giderebilen bir dezenfektan solüsyonu üreten bir sistem geliştirdik. Sistem, Anolyte adı verilen çok etkili bir dezenfektan olan bu ürün için sadece su, Sodyum veya Potasyum Klorür (tuz) ve elektrik gerektirir.
Çeşitli bilimsel yayınlarda belirtildiği gibi, insanlar ve sıcak kan memelileri de dahil olmak üzere çok hücreli organizmalar, metabolizma yoluyla metastatik oksitleyici bileşiklerin karmaşık karışımlarını sentezleyerek patojenlere ve yabancı mikroorganizmalara karşı kendilerini savunurlar. Bu bileşikler geniş bir etki spektrumuna sahiptir ve çok hücreli organizmalara ve insan dokularına zarar vermeden tüm ana sistemik patojenik mikroorganizma gruplarına (bakteri, mikobakteri, virüs, küf, spor, vb.) Zarar verebilir. Oksitleyici sıvılar ve kimyasal üretim mekanizmaları ECA sistemimizde üretilenlere benzer ve Anolit veren tam olarak bu ortak özelliklerdir.çevre için toksik olmamasının yanı sıra insan dokuları ve çok hücreli organizmalar ile yüksek biyouyumluluk sağlar.
Başlıca faydaları arasında düşük maliyetler, kullanım çok yönlülüğü, kurulumu kolay (mevcut herhangi bir sistemi değiştirmeye gerek yoktur), kanıtlanmış etkinlik ve geleneksel kimyasal işlemlerde çıkan sorunların olmaması yer alır.

 
 
 

Domuz Çiftliğinizde Anolit Kullanımı

Anolyte'in çiftliğinizde olağanüstü biyogüvenliği sağlamaya yardımcı olabileceği 3 alan vardır:

Çevresel Hijyen

Domuz barınağı için doğru temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ortamdaki bakteri sayısını azaltır ve bu nedenle domuzların kendileri için enfeksiyon riskini azaltır. Anolyte'den en iyi şekilde yararlanmak için, önce tüm organik maddeleri ve tüm ekipmanları barınaktan çıkarın, her şeyi yıkayın ve temizleyin, daha sonra Anolyte'i püskürtün ve sisleyin.

İnsan Hijyeni

Domuzlarla veya çevreleriyle etkileşime giren insanlar için gerekli hijyenin iki yönü vardır.

El hijyeni

Doğrudan hayvanlarla, çevresi veya hayvanlarla ve çevresiyle kullanılan ekipmanla çalışan herkes enfeksiyonların bulaşmasına doğrudan katılabilir. Bir domuz barınağı veya başka bir ayrılmış alana girmeden veya ayrılmadan önce ellerin yıkanması standart biyogüvenlik davranışıdır, ancak bu etki geliştirilebilir. Elleri kaliteli bir sabun kullanarak temizledikten sonra, daha sonra iyice dezenfekte etmek için Anolit kullanılabilir.

Bot Hijyeni

Çiftlik operasyonunda çok fazla kesinti olmadan iyi bir biyogüvenlik sağlamak için bir ayak temizliği hızlı ve etkili olmalıdır. Anolit bunu başaran güçlü bir dezenfektandır, Hipoklorik Asit hızlı etki ve mükemmel performans sunar.

İçme Suyu Hijyeni

Su, domuzların sağlığı ve refahı için gereklidir ve bu nedenle içme sularının kalitesi domuz refahında çok önemli bir bileşendir. İçme suyunun dezenfekte edilmesi de biyogüvenlik önlemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır, ancak bu tür bir dezenfektan kalıntı bırakmamalı, su akışı boyunca etkili kalmalı ve elbette suyu hayvanların içmesi için güvenli bırakmalıdır. Anolyte tüm bunları tek bir pakette yapar ve su kaynağına sürekli uygulama için mükemmeldir.

Yüzeylere yapışma, mikroorganizmaların yaygın ve iyi bilinen bir davranışıdır. Bu yapışma ve devamında metabolizma bakteriyel biyofilm oluşumuna yol açar. Olgun bir biyofilmin klorlanması genellikle başarısız olur, çünkü biyosit biyofilmin sadece dış kısmı ile reaksiyona girerek hızla yeniden büyüyen yüzeyde sağlıklı ve önemli bir bakteri topluluğu bırakır. Biyofilmler içindeki bakteriler, tekrarlanan dozlarda biyosite karşı artan direnç geliştirir. Anolit biyofilmi etkili bir şekilde giderebilir.

 

ECA HAKKINDA

ECA , elektrokimyasal aktivasyon anlamına gelir ve 100 yıldan uzun süredir kullanılan bir teknolojidir, ancak ECA'nın fizikokimyasal özellikleri All-Russian Tıp Mühendisliği Enstitüsü'nde 1970'lere kadar kapsamlı bir şekilde araştırılmamışdı.

Düşük mineral tuz çözeltilerinin elektrokimyasal tek kutuplu etki ile aktif bir metastabil duruma dönüştürülmesi, türev elektrot odalarına karşılık gelen genel olarak anolit ve katolit olarak adlandırılan iki ayrı ve farklı bileşik üretir:

 • Anodik (pozitif yük) çözeltisi çeşitli oksidanlar içerir , bunlara antimikrobiyal özellikler sahip olduğu bilinen hipokloröz asit, tekli oksijen, peroksit anyonu, süperoksit, ozon, tek atomlu bir oksijen ve serbest radikaller dahildir
 • Katodik (negatif yük) çözeltisi deterjan özelliklerini geliştirir yüksek seviyede sodyum hidroksit içerir

İndirgeyici-oksidan çözeltilerin üretimi için elektroliz kullanımı, su arıtma ve dekontaminasyon işlemlerinde ve ayrıca su veya seyreltilmiş elektrolit çözeltilerinin çevre dostu anti-mikrobiyal, yıkama, özütleyici ve diğer fonksiyonel olarak faydalı çözeltilere dönüştürülmesi için kullanılır.

Bu büyük ölçüde ECA yüksek aktivitesinden, ucuz hammaddelerin kullanımından ve üretim kolaylığından kaynaklanmaktadır.

Sistem, borulardaki bakterileri, sporları, virüsleri, küfleri, mayaları, mantarları, biyofilmleri (biyolojik kabuklar) yok edebilen ve kokuları giderebilen sıvı bir dezenfektan, toksik olmayan ve parçalanabilir üretir. Çalışması için sadece su, Sodyum veya Potasyum Klorür (tuz) ve elektrik gerekir.

 
 
 

ECA NASIL ÇALIŞIR?

ECA , insan bağışıklık sistemi ile aynı şekilde çalışır. Vücut istila eden bakteri ve virüslerin saldırısı altında olduğunda, bağışıklık sistemi hemen istila bölgesine nötrofiller (beyaz kan hücreleri) göndererek yanıt verir.

Nötrofiller vücudun bakterilere karşı ana savunmasından biridir ve aktive edildiğinde, istilacı mikropları ve patojenleri ortadan kaldırmada etkili olan büyük miktarlarda karışık bir oksidan çözelti üretir.

İnsan vücudunda doğal olarak oluşan bu zayıf aside hipoklorik asit (HClO) denir ve güçlü bir dezenfektandır. İnsanlar için toksik değildir ve hızlı etkili bir antimikrobiyal ajan olarak oldukça etkilidir. Hipokloröz asit yaygın olarak bilinen en etkili biyositlerden biri olarak kabul edilir.

Ayrıntılı olarak sistem, diyafragmatik bir membran ile ayrılmış iki elektrot, bir katot ve bir anot içeren bir elektroliz hücresinden oluşur. Hücreye, filtrelenmiş ve yumuşatılmış su ve uygulamaya bağlı olarak sodyum klorür (NaCl, tuz) veya potasyum klorür (KCl) içeren sulu bir çözelti enjekte edilir. Önceden tanımlanmış ve kontrol edilen amper ve voltaj değerlerine sahip elektrik kullanımı ile hücre, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen yüksek dezenfeksiyon gücüne sahip elektrikle aktive edilen bir sıvı olan Anolit üretir.

Anot ve katot terminalleri arasında cm2 başına potansiyel milyonlarca volt gradyanı tarafından oluşturulan bu tek kutuplu elektrokimyasal aktivasyon, geleneksel kimyasal yollarla pH'ı, Oksidasyon Azaltma Potansiyelleri (ORP) ve diğer fizikokimyasal özellikleri elde edilebilecek aralığın dışında kalan çözeltilerin oluşturulmasına neden olur. 

 

 
 
 

ELEKTRO-AKTİF ÇÖZÜMLERİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

 

Sistem tarafından üretilen elektro-aktif çözümler sırasıyla:

 • Asit Anolit çok güçlü bir oksitleyici ve dezenfekte edici maddedir ve pH değeri üzerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığı her yerde kullanılabilir (korozyon tehlikesi olmadan). Asit Anolit, su ile seyreltilmiş veya nebulize edilmiş olsa bile, tüm bakteri, virüs, spor, küf, mantar ve alglere karşı son derece hızlı ve etkili bir şekilde etki eder.
 • Nötr Anolit , nötr bir pH (korozyon riski) gerektiğinde kullanılır. Nötr Anolit, virüsler, bakteriler, sporlar, küfler ve mantarlar gibi çok çeşitli patojenlere karşı son derece etkilidir.
 • Katolit güçlü bir indirgeyici maddedir, alkalidir ve ağır metallerin topaklanmasında ve çökelmesinde de kullanılabilen mükemmel bir deterjan sıvısıdır. PH düzeltmesinin gerekli olduğu uygulamalarda da kullanılabilir.
ÇözeltiAktif maddepHORP/REDOX
Asit Anolit Active Cl
500 / 700 ppm
2.5 / 5.0 1200 / 1000 mV
Nötr Anolit Active Cl
500 / 700 ppm
6.0 / 8.0 950 / 850 mV
Katolit Sodium hydroxide
1000 ppm
10.0 / 12.0 -800 / -900 mV

 

Çeşitli bilimsel yayınlarda sunulduğu gibi , insanlar ve sıcak kan memelileri de dahil olmak üzere çok hücreli organizmalar kendilerini patojenlere ve yabancı mikroorganizmalara karşı savunmak için metabolizma yoluyla metastatif oksitleyici bileşiklerin karmaşık karışımlarını sentezleyebilirler .

Bu bileşikler geniş bir etki spektrumuna sahiptir ve çok hücreli organizmalara ve insan dokularına zarar vermeden tüm ana sistemik patojenik mikroorganizma gruplarına (bakteri, mikobakteri, virüs, küf, spor vb.) Zarar verebilir .

Oksitleyici sıvılar ve kimyasal üretim mekanizmaları ECA sistemimizde üretilenlere benzer ve Anolit veren tam olarak bu ortak özelliklerdir.çevre için toksik olmamasının yanı sıra insan dokuları ve çok hücreli organizmalar ile yüksek biyouyumluluk sağlar.

Anolit aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • 850 ila 1200 mV arasında yüksek bir ORP (oksidasyon-indirgeme potansiyeli) değerine sahiptir; bu, büyük miktarlarda, ancak her biri düşük konsantrasyonda bulunan çok sayıda oksitleyici bileşik sayesinde elde edilir ; bu özellik Anolit'in kloraminler, sodyum hipoklorit ve diğer birçok dezenfektan ve sterilizasyon ajanlarından çok daha fazla etkinliğe sahip olmasını sağlar.
 • Bu patojenik virüs ve mantar mikroorganizmaları öldüren güçlü bir Biyosidal'dır.(Stafilokok aureus, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus Cereus, Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Hepatit B virüsü, virüs Çocuk felci virüsü, HIV, Adenovirüs, Norovirüs, patojenik Tüberküloz, Dermatomikozlar ve diğerleri).
 • İçerdiği çeşitli metastabil aktif bileşenlerin karışımı sayesinde Anolyte , mikroorganizmaları bakterisidal etkisine adapte etme yeteneğini ortadan kaldırır , böylece gelişme direncine izin vermez.
 • Anolitin uzun süreli kullanımından sonra bile insanlar ve hayvanlar için mutlak güvenlik ve toksik olmayanlığı garanti eden düşük konsantrasyonda aktif oksijen ve klor bileşikleri vardır.
 • Sıvı formda, buz veya aerosol (sis), saf veya seyreltilmiş formda uygulanabilir.
 • Diğer dezenfektanların aksine, hem deterjan hem de sterilizatör olarak tüm dezenfeksiyon seviyelerinde çok işlevli bir çözüm olarak kullanılabilir.
 • Zararsız kalıntılarda çeşitli organik bileşiklerin ayrıştırılması.
 • Kullanımından sonra, toksik ksenobiont (biyolojideki sentez ürünleri) oluşumuna yol açmadan kendiliğinden bozunur .
 • Atmadan önce herhangi bir nötralizasyon gerektirmez .

Anolit ve Katolit de aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Taşımaya özel dikkat gerektirmez.
 • Dezenfeksiyon (Anolit) ve temizliğin (Catolyte) tüm aşamalarında kullanılabilir.
 • Önerilen konsantrasyonlarda, malzemeleri ve yüzeylere zarar vermez.
 • Hipoalerjeniktir.
 • Hızlı etkilidir.
 • Üretimleri sadece su, hidrojen ve oksijen geliştirir.
 • Üretilen yan ürünler toksik değildir, çevre dostudur ve kimyasal kalıntı bırakmaz.
 • Kimyasalların taşınmasını ve depolanmasını ortadan kaldırarak yerinde üretilebilir.
 • Kanalizasyon sistemlerinde güvenle imha edilebilir.
 

Bazı ECA uygulamaları

 

Bu gönderinin bağlantısı:

Hayvancılık endüstrisi

• Yasin Akgün

Türk asıllı Yasin Akgün, 22 Mayıs 1977'de Münih'te doğdu. Lise diplomasını aldıktan sonra TU Münih'te makine mühendisliği eğitimini tamamladı. 1987'den 2018'e kadar Fraunhoferstr 13.'de faaliyet gösteren Münih Su merkezini 2006 yılında satın aldı.Aquacentrum, 2018'de Münih'in bir banliyösü olan Garching'e taşındı.
> Yasin Akgün hakkında daha fazlası →

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen